Cautare
 
 
Meniu rapid
 
Noutati
Echipa redacţională urează un călduros Bun venit doamnei profesor Lena Dominelli si domnului profesor Malcolm Payne, două personalităţi recunoscute la nivel internaţional în domeniul asistenţei sociale, care au acceptat ca începând cu nr. 1/2010 să facă parte din Advisory Board al Revistei de Asistenţă Socială.
detalii
Indexare
Revista este indexata in ProQuest,EBSCO, Social Work Abstracts, CEEOL,Index Copernicus,SCIPIO,GESIS,IBSS si ERIH+

Revista este acreditata B+ de catre CNCSIS

Home > Arhiva > 2010 > Numar: 2

Revista de Asistență Socială: 2 / 2010


Maria Roth, Cristina Baciu
Editorial nr. 2 / 2010

Promovarea sănătăţii mentale prin asistenţa socială clinică Asistenţa socială clinică are ca misiune bunăstarea mentală, emoţio... [Abstract]
Maria Roth, Cristina Baciu
Editorial no. 2/2010

Promoting Mental Health through Clinical Social Work The mission of clinical social work is to achieve mental, emotional and social well-bei... [Abstract]
Johannes Herwig-Lempp
Puterea asistentelor sociale de a transforma posibilitatea în realitate [The Power of Social Workers to Transform Possibility into Reality]

Social Workers do have power – although they themselves often have a different point of view. However, it is the readiness to perceive power as a to... [Abstract]
Johannes Herwig-Lempp
Munca socială sistemică – o introducere [Systemic Social Work – A Introduction]

From social work to systemic therapy and back: social work is in its basics systemic. Not only many mothers and fathers of family therapy come origina... [Abstract]
Mihaela Gotea
Reţelele sociale şi importanţa lor în asistenţa socială [Social Networks and their Importance in Social Work]

Each social network is typically composed of family members as well as nonfamily members such as friends, coworkers, neighbors and so on. Personal rel... [Abstract]
Betty Blythe, Kristin Heffernan, Barbara Walters
Best Practices for Developing Child Protection Workers’ Skills: Domestic Violence, Substance Abuse, and Mental Health Training

Families seen by child welfare agencies often experience mental health, substance abuse and domestic violence problems in addition to child abuse. Man... [Abstract]
Enikő Albert-Lőrincz
Promovarea sănătăţii mintale şi supervizarea: condiţii de bază ale profesionalizării muncii asistenţilor sociali în relaţia lor cu benficiarii [Promoting Mental Health and Supervision: the Basics of Professional Social Work in Relation with Clients]

The paper is built on the idea that mental health issues are paramount for professionalizing social work. The concern for social worker’s mental hea... [Abstract]
Kathryn Conley Wehrmann
Participation in Social Advocacy: How a Professional Association Can Help Social Workers Meet Their Ethical Obligation

A social work educator and former National Association of Social Workers state chapter president provides a perspective on involvement in social advoc... [Abstract]
Antal Imola
Aspecte privind excluderea socială şi ocupaţională a persoanelor cu probleme cronice de sănătate mentală [Aspects of Social and Vocational Exclusion Regarding Adults with Chronic Mental Health Problems]

The social exclusion of adults with chronic mental health problems acts in all the major domains of life: employment, housing, income, education as we... [Abstract]
Jack R. Friedman
”Cazul social” Boală, psihiatrie şi dezinstituţionalizare în România postsocialistă [The "Social Case". Illness, Psychiatry, and Deinstitutionalization in Postsocialist Romania]

In this article, I examine the use of an ad hoc medical category – the “social case” – by psychiatrists in contemporary Romania. “Social cas... [Abstract]
Ana Muntean, Violeta Stan, Mihaela Tomiţă, Roxana Ungureanu
Succesul unei adopţii: studiu de caz [Succesful Adoption: a Case Study]

The national and international adoptions are the ‘great solutions” for the physical and mental health of the abandoned or orphan child.The adoptio... [Abstract]
Judith L. M. McCoyd
A Bio-Psycho-Social Assessment of Maternal Attachment in Pregnancy and Fetal Loss

Social workers assist women of child-bearing age in a wide variety of settings. Although pregnancy and pregnancy loss are often associated with medica... [Abstract]
Shari Munch, Judy Levick
“I’m Special, Too”: Promoting Sibling Adjustment in the Neonatal Intensive Care Unit

Sisters and brothers of newborns hospitalized in neonatal intensive care units experience unique thoughts and emotions in response to this situational... [Abstract]
Elena Iulia Holeab (Mardare)
Stresul şi evaluarea riscului psihosocial în asistenţa socială clinică a bolnavilor cardiaci internaţi în spital [Stress and Psychosocial Risk Assessment in Clinical Social Work in Cardiac Patients Admitted to Hospital]

There is some research that explores effective psychosocial interventions such as clinical social work, counseling individuals and families in conditi... [Abstract]
Csaba L. Dégi
Influenţa necunoaşterii diagnosticului tumoral asupra stării psihosociale a pacientului [Effects of Cancer Diagnosis non-Disclosure on Patients’ Psychosocial Status]

Objectives: Recent psychooncological literature evidences the multiple traumatic effects of cancer diagnosis disclosure but only few studies are conce... [Abstract]
Dinu Hanibal Dumitraşcu
Consilierea comportamentelor umane suicidare [Counseling Suicidal Human Behaviors]

Suicide is one of the expressions of the limit of human behavior present in all historical periods and in all cultures. Existential crisis, unable to ... [Abstract]
Paula Cristina Nicoară, Adina Rebeleanu
Îmbinarea modalităţilor directe şi indirecte de asistare în managementul de caz [Combination of Direct and Indirect Activities in Case Management]

This paper presents a case study - approached from the perspective of the case management. The client is a family whose child was diagnosed with acute... [Abstract]
Claudia Oşvat
Modalităţi de intervenţie în asistarea socială a familiilor copiilor cu dizabilităţi neuro-psiho-motorii [Methods of Social Intervention in Families of Children with Neuro-Psychomotor Disabilities]

The experience of raising and looking after a child with neuro-psychomotor disabilities is one that creates continuous stress that will have an impact... [Abstract]
Sorina Poledna, Nicoleta Golea, Mihai-Bogdan Iovu
Corelate familiale şi comunitare ale violenţei şcolare. Studiu exploratoriu [Family and Community Correlates of the School Violence. An Exploratory Study]

Objective: exploring the dimensions that describe students’ perceptions over the violence; identifying the variables from the family, school, and co... [Abstract]
Dana Paula Brăescu
Practica bazată pe dovezi în asistenţa socială [Evidence Based Practice in Social Work]

This article evidences that the application of theory in practice is undoubtedly difficult and a constant effort is needed in order to understand the ... [Abstract]
Ecaterina Porumb
Cum să vorbesc despre “EU” într-o mare mulţime de “NOI”? Formarea identităţii la tinerii din centrele de plasament [How can I Define “Myself” within a Crowd of “Ourselves”? Identity Formation by Youngsters in Residential Care]

In Childhood and Society (1965), Erik Erikson describes adolescence as an identity formation phase. The child reaches adolescence with a long history ... [Abstract]
Monica Ghiţiu, Ioana Bumb
Relaţia dintre suportul social şi ataşamentul faţă de copil în cazul mamelor adolescente [The Relationship between Social Support and the Teen Mother’s Attachment to their Child]

From the first days of his life, the child’s attachment relationships prove themselves to be very important for the accurate cognitive, emotional, b... [Abstract]
Maria Roth
Book review: I.K. Berg, T. Steiner, Centrarea pe soluţii, aplicată la copii [Children’s Solution Work], 2003

Una dintre terapiile de scurtă durată cu relevanţă în ameliorarea problemelor de viaţă ale unor clienţi de vârste, statusuri sociale, structu... [Abstract]
Anamaria Szabo
Book review: Earl Bebbie, Practica cercetării sociale [The Practice of Social Research], Iaşi: Editura Polirom, 2010

Prima ediţie a lucrării lui Earl Babbie, The Practice of Social Research (în traducere – Practica cercetării sociale), a fost publicată de căt... [Abstract]

Lista autorilor din numarul curent