Cautare
 
 
Meniu rapid
 
Noutati
Echipa redacţională urează un călduros Bun venit doamnei profesor Lena Dominelli si domnului profesor Malcolm Payne, două personalităţi recunoscute la nivel internaţional în domeniul asistenţei sociale, care au acceptat ca începând cu nr. 1/2010 să facă parte din Advisory Board al Revistei de Asistenţă Socială.
detalii
Indexare
Revista este indexata in ProQuest,EBSCO, Social Work Abstracts, CEEOL,Index Copernicus,SCIPIO,GESIS,IBSS si ERIH+

Revista este acreditata B+ de catre CNCSIS

Home > Arhiva > 2010 > Numar: 2 > Book review: I.K. Berg, T. Steiner, Centrarea pe soluţii, aplicată la copii [Children’s Solution Work], 2003

 Book review: I.K. Berg, T. Steiner, Centrarea pe soluţii, aplicată la copii [Children’s Solution Work], 2003

    by:
  • Maria Roth (Professor, “Babes-Bolyai” University in Cluj-Napoca, Faculty of Sociology and Social Work, Bd 21 Decembrie 1989, no. 128, 400604, Romania. E-mail: roth.mari@ymail.com)

Una dintre terapiile de scurtă durată cu relevanţă în ameliorarea problemelor de viaţă ale unor clienţi de vârste, statusuri sociale, structuri de personalitate foarte diferite este terapia centrată pe soluţii, elaborată în anii ’80 de Steven de Shazer şi Insoo Kim Berg, atunci specialişti ai Clinicii de Terapie Familială din Milwaukee (SUA). Esenţa modelului este participarea clientului la procesul de creare a soluţiilor pentru propriile lor probleme. Din punctul de vedere al filozofiei terapeutice, specifică acestei teorii este obţinerea participării active a clienţilor ca parteneri ai profesioniştilor. Beneficiarii devin astfel agenţi activi ai schimbării propriei situaţii.