Cautare
 
 
Meniu rapid
 
Noutati
Echipa redacţională urează un călduros Bun venit doamnei profesor Lena Dominelli si domnului profesor Malcolm Payne, două personalităţi recunoscute la nivel internaţional în domeniul asistenţei sociale, care au acceptat ca începând cu nr. 1/2010 să facă parte din Advisory Board al Revistei de Asistenţă Socială.
detalii
Indexare
Revista este indexata in ProQuest,EBSCO, Social Work Abstracts, CEEOL,Index Copernicus,SCIPIO,GESIS,IBSS si ERIH+

Revista este acreditata B+ de catre CNCSIS

Home


Revista de Asistenţă Socială se doreşte a fi un mijloc de diseminare a cercetărilor, a bunelor practici, a experienţelor în domeniul asistenţei sociale dar şi a politicilor, servind drept instrument de schimbare socială. Sunt acceptate articole din toate domeniile asistenţei sociale atât în limba română, cât şi în limba engleză. Vor fi publicate articole inovative, cercetări, comentarii asupra politicilor, practicilor şi a implicaţiilor acestora pentru asistenţii sociali.
Revista de Asistenţă Socială apare de patru ori pe an: Martie, Iunie, Septembrie şi Decembrie. Fiecare articol este supus unui proces de recenzare de către doi recenzori.

Revista de Asistenta Sociala lanseaza Proiectul Arhivistic prin care pune la dispozitia specialistilor, dar si a publicului larg, documentele care atesta traditia revistei de specialitate din Romania. La momentul actual putem posta primele numere ale publicatiei de specialitate editata de catre Scoala Superiora de Asistenta Sociala "Principesa Ileana" din Bucuresti, si intitulata Asistenta Sociala.

Numărul 2/2021, editat de către prof. univ. dr. Conțiu Tiberiu Șoitu și conf. univ. dr. Romeo Asiminei de la Departamentul de Sociologie și Asistență Socială, Facultatea de Filozofie și Științe Social-Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Numărul este dedicat Dimensiunilor sociale ale bunăstării. Tema își propune să reunească articole care să analizeze diferite aspecte ale bunăstării din perspectivă socială, de la aspecte privind nivelul de trai, până la aspecte privind integrarea și realizările sociale, evidențiind un spectru cat mai larg de problematici și soluții de intervenție. Manuscrisele trebuie trimise pe e-mail până la data de 30 martie 2021, în format word, respectând cerințele revistei, către cei doi editori: tiberiu.soitu@uaic.ro și romeo.asiminei@uaic.ro.

Numărul 3/ 2021 este coordonat de către lect. univ. dr. Georgiana-Cristina Rentea și lect. univ. dr. Anca Mihai, Departamentul de Asistență Socială, Universitatea din București. Tematica acestui număr aduce în atenție tema Riscul în asistența socială. Sunt acceptate lucrări din toate domeniile de intervenție în asistența socială, cu accent pe managementul riscului în practica profesională. Invităm cercetătorii, practicienii și studenții să ne trimită lucrări care abordează strategiile de management al riscului în asistența socială atât din perspectivă teoretică cât și practică. Lucrările se trimit în format electronic celor doi editori: georgiana.rentea@sas.unibuc.ro și anca.m@sas.unibuc.ro
Termenul limită pentru pentru transmiterea contribuțiilor este 1 iunie 2021.

Numărul 4/2021 este coordonat de către Lector univ. dr. Mihaela Popa și Lector Univ Dr. Daniela Gaba, Departamentul de Asistență Socială, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea din București. Tematica propusă rămâne aproape de realitatea socială conturată în ultimul an, la nivel internațional: criza, cu toate aspectele ce o definesc. Tema acestui număr - Intervenția în criză - invită specialiștii din domeniu să exploreze instanțele și nuanțele muncii sociale, în noul context impus de pandemie. Termenul limită pentru pentru transmiterea contribuțiilor pentru publicare este 15 august 2021. Lucrările se trimit în format electronic celor doi editori, respectând cerințele revistei: mihaela.popa@unibuc.ro și daniela.gaba@sas.unibuc.ro. .

Numărul 1/2022, editat de către prof. univ. dr. Cosmin Goian și lector univ. dr. Loredana Marcela Trancă de la Departamentul de Asistență Socială din cadrul Universității de Vest din Timișoara, este destinat Perspectivelor de cercetare privind protecția socială a persoanelor cu dizabilități. Așteptăm articole inovative în limba engleză şi/sau română, cercetări, comentarii asupra politicilor, practicilor şi a implicațiilor acestora pentru asistenții sociali din domeniul asistenței sociale a persoanelor cu dizabilități, precum și a altor teoreticieni și practicieni din domenii conexe asistenței sociale. Termen limită pentru primirea contribuțiilor: 1 noiembrie 2021; Data estimată a publicării: martie 2022. Manuscrisele trebuie trimise pe e-mail până la termenul limită în format word, respectând cerințele revistei, către cei doi editori: cosmin.goian@e-uvt.ro și loredana.tranca@e-uvt.ro. Articolele primite sunt supuse unui proces de double-blind peer review. Echipa de redacţie realizează prima selecţie a articolelor, înainte de a fi trimise la cel puţin 2 recenzori. Articolele sunt acceptate pe baza adecvării, clarității, metodologiei solide și utilității pentru practica socială, cercetare și educație.

Numărul 3/2022 este dedicat aspectelor de relaționare a tinerilor și invită autori români și străini din domeniul academic și profesional la o reflecție asupra relevanței acestei tematici în domeniul asistenței sociale. Încurajăm studii empirice și teoretice care se referă, dar nu se limitează, la următoarele tematici:
relațiile tinerilor – incluzând aspecte de identitate sexuală; criza de sarcină în adolescență; relații familiale; adolescenți și tineri care trăiesc în familii separate, divorțate sau mixte; conflicte familiale; migrația parentală; consilierea tinerilor cu tulburări mentale; consumul de alcool și droguri; aspecte ale sănătății sexual-reproductive în rândul tinerilor; educația tinerilor – incluzând impactul internetului asupra proceselor de învățare și relaționare; tranziția de la educație la carieră și familie; integrarea tinerilor pe piața muncii; impactul pandemiei de Covid-19.
Lucrările pot fi trimise direct editorilor: Dr. Sue Kay-Flowers, conferențiar la Facultatea de Științele Educației, Sănătate și Comunitate de la Universitatea John Moores, Liverpool, UK (S.J.Kay-Flowers@ljmu.ac.uk) și Dr. Cristina Faludi, lector la Departamentul de Asistență Socială al Universității „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca (cristina.faludi@ubbcluj.ro or cristina.faludi@gmail.com). Termenul limită pentru trimiterea manuscriselor este 1 iunie 2022. Data estimată pentru publicarea acestui număr special este septembrie 2022.