Cautare
 
 
Meniu rapid
 
Noutati
Echipa redacţională urează un călduros Bun venit doamnei profesor Lena Dominelli si domnului profesor Malcolm Payne, două personalităţi recunoscute la nivel internaţional în domeniul asistenţei sociale, care au acceptat ca începând cu nr. 1/2010 să facă parte din Advisory Board al Revistei de Asistenţă Socială.
detalii
Indexare
Revista este indexata in ProQuest,EBSCO, Social Work Abstracts, CEEOL,Index Copernicus,SCIPIO,GESIS,IBSS si ERIH+

Revista este acreditata B+ de catre CNCSIS

Home


Revista de Asistenţă Socială se doreşte a fi un mijloc de diseminare a cercetărilor, a bunelor practici, a experienţelor în domeniul asistenţei sociale dar şi a politicilor, servind drept instrument de schimbare socială. Sunt acceptate articole din toate domeniile asistenţei sociale atât în limba română, cât şi în limba engleză. Vor fi publicate articole inovative, cercetări, comentarii asupra politicilor, practicilor şi a implicaţiilor acestora pentru asistenţii sociali.
Revista de Asistenţă Socială apare de patru ori pe an: Martie, Iunie, Septembrie şi Decembrie. Fiecare articol este supus unui proces de recenzare de către doi recenzori.

Revista de Asistenta Sociala lanseaza Proiectul Arhivistic prin care pune la dispozitia specialistilor, dar si a publicului larg, documentele care atesta traditia revistei de specialitate din Romania. La momentul actual putem posta primele numere ale publicatiei de specialitate editata de catre Scoala Superiora de Asistenta Sociala "Principesa Ileana" din Bucuresti, si intitulata Asistenta Sociala.

Numărul 3/2023 este dedicat diverselor abordări inovative din practica, cercetarea și educația în asistență socială. În contextul turbulențelor socio-economice cauzate de situații și evenimente cu impact global, precum recenta pandemie cu COVID-19 și escaladarea războiului Rusiei în Ucraina, asistența socială a fost nevoită să activeze mecanisme de intervenție în criză și să-și regândească strategiile de asistare a celor mai defavorizate categorii populaționale. Invităm cercetătorii si practicienii din domeniul asistenței sociale precum și din alte domenii conexe să trimită cercetări empirice sau lucrări teoretice care reflectă caracterul dinamic și adaptativ al intervențiilor sociale.
Articolele se trimit pe email direct editorilor: lector dr. Mihaela Popa (mihaela.popa@unibuc.ro) și lector dr. Daniela Gaba (daniela.gaba@sas.unibuc.ro), Departamentul de Asistență Socială, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea din București, până la 1 martie 2023.


Numărul 4/2023 al Revistei de Asistență Socială este coordonat de către editorii conf.univ.dr. Nicoleta Neamțu și lect.dr. asociat Mădălina Hideg, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. Tematica acestui număr abordează Calitatea vieții la locul de muncă a personalului care activează în serviciilor sociale, calitatea serviciilor sociale și rezultatele beneficiarilor organizațiilor de asistență socială. Acest număr tematic încurajează contribuții care se încadrează în următoarele arii tematice: managementul resurselor umane și supervizarea în serviciile sociale, managementul calității în serviciile sociale, evaluarea practicii directe în asistența socială și evaluarea programelor sociale, focalizate pe rezultatele participanților la program. Termenul limită până la care se primesc lucrări, articole și studii pentru publicare este 20 iunie 2023. Materialele se vor trimite în format electronic pe adresa de E-mail: nicoleta.neamtu@ubbcluj.ro sau madalina.hideg@gmail.com.


Numărul 1/2024 editat de către prof. univ. dr. Cosmin Goian și lector univ. dr. Loredana Marcela Trancă de la Departamentul de Asistență Socială din Universitatea de Vest din Timișoara, încurajează contribuții orientate către tema Asistenței sociale, rolul ei, practicile sale, viitorul ei. Manuscrisele trebuie trimise pe e-mail până la 15 noiembrie 2023 în format word, către cei doi editori: cosmin.goian@e-uvt.ro și loredana.tranca@e-uvt.ro. Articolele primite sunt supuse unui proces de double-blind peer review. Echipa de redacţie realizează prima selecţie a articolelor, înainte de a fi trimise la cel puţin 2 recenzori. Articolele sunt acceptate pe baza adecvării, clarității, metodologiei solide și utilității pentru practica socială, cercetare și educație.

Numărul 2/2024 este coordonat de lectorii Georgiana Rentea și Anca Mihai de la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea din București și vă propune o tematică extrem de interesantă: asistența socială în vremuri incerte, referitoare la asistența socială înainte și în timpul pandemiei, în războiul din Ucraina și în cutremurul din Turcia și Siria, evenimente care direct sau indirect au consecințe la nivelul profesiei. De aceea, articole privind dezastrele, digitalizarea, practici sustenabile, vulnerabilitate și reziliență sunt binevenite. Toate contribuțiile se trimit pe email către ambele editorare: georgiana.rentea@sas.unibuc.ro și anca.m@sas.unibuc.ro.
Termenul limită pentru trimiterea articolelor este 3 decembrie 2023.

Numărul 3/2024 este dedicat asisteței sociale în justiția penală. În acest număr așteptăm articole despre activitatea asistenților sociali din penitenciare, servicii de probațiune, birouri de delincvență juvenilă etc. Temele pot varia de la subiecte ce țin de clientul involuntar, la modalități de lucru, la organizații și chiar la cadrul normativ. Numărul este coordonat de către profesor Ioan Durnescu (ioan.durnescu@unibuc.ro) și lector asociat Gabriel Oancea (gabriel.oancea@unibuc.ro). Articolele pentru acest număr vor putea fi trimise pe una dintre aceste adrese pana la 1 martie 2024.

Numărul 4/2024 este dedicat Provocărilor și oportunităților întâmpinate de asistenții sociali în munca lor de zi cu zi și modul cum acestea se oglindesc în educația și cercetarea din domeniul asistenței sociale. Articolele se trimit pe email editorilor: Lect. univ. dr. Daniela Gaba (daniela.gaba@unibuc.ro) și Lect. univ. dr. Mihaela Popa (mihaela.popa@unibuc.ro) până la 1 iunie 2024.

Numărul 3/2025 este coordonat de Lect.univ.dr. Mihaela Popa și Drd. Rebeca Cojocaru, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea din București, și are ca temă: Importanța artelor în asistența socială. Rolul poveștilor în reconstrucția și reinventarea ființei umane. Supunem atenției cercetări și discuții despre influența și importanța artelor în munca de zi cu zi a asistentului social dar și în procesul de formare și educație, punând în lumină puterea transformatoare a cuvântului și a vulnerabilității umane. Articolele se primesc pe adresele de email: mihaela.popa@unibuc.ro și cojocarurebeca7@gmail.com, până la data de 15 martie 2025.