Cautare
 
 
Meniu rapid
 
Noutati
Echipa redacţională urează un călduros Bun venit doamnei profesor Lena Dominelli si domnului profesor Malcolm Payne, două personalităţi recunoscute la nivel internaţional în domeniul asistenţei sociale, care au acceptat ca începând cu nr. 1/2010 să facă parte din Advisory Board al Revistei de Asistenţă Socială.
detalii
Indexare
Revista este indexata in ProQuest,EBSCO, Social Work Abstracts, CEEOL,Index Copernicus,SCIPIO,GESIS,IBSS si ERIH+

Revista este acreditata B+ de catre CNCSIS

Home


Revista de Asistenţă Socială se doreşte a fi un mijloc de diseminare a cercetărilor, a bunelor practici, a experienţelor în domeniul asistenţei sociale dar şi a politicilor, servind drept instrument de schimbare socială. Sunt acceptate articole din toate domeniile asistenţei sociale atât în limba română, cât şi în limba engleză. Vor fi publicate articole inovative, cercetări, comentarii asupra politicilor, practicilor şi a implicaţiilor acestora pentru asistenţii sociali.
Revista de Asistenţă Socială apare de patru ori pe an: Martie, Iunie, Septembrie şi Decembrie. Fiecare articol este supus unui proces de recenzare de către doi recenzori.

Revista de Asistenta Sociala lanseaza Proiectul Arhivistic prin care pune la dispozitia specialistilor, dar si a publicului larg, documentele care atesta traditia revistei de specialitate din Romania. La momentul actual putem posta primele numere ale publicatiei de specialitate editata de catre Scoala Superiora de Asistenta Sociala "Principesa Ileana" din Bucuresti, si intitulata Asistenta Sociala.

Numărul 3/2020 este coordonat de către Lector univ. dr. Daniela Gaba și Drd. Anca Mihai, Departamentul de Asistență Socială, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea din București.
Tema acestui număr al Revistei de Asistență Socială, Rolul și locul asistenței sociale în anii 2020 și dincolo, reprezintă o invitație la reflecție asupra rolului asistenței sociale în contextul schimbărilor rapide de la nivel societal: creșterea inegalităților economice, îmbătrânirea demografică, intensificarea migrației și efectele ei sociale, creșterea continuă a numărului persoanelor strămutate, degradarea mediului înconjurător, avansul tehnologiei etc.

Uitându-ne la schimbările recente din asistența socială, la nivelul politicilor, practicii, educației și cercetării, în ce măsură a reușit asistența socială să răspundă actualelor provocări socio-economice de la nivel global, regional și național? În acest context, care este potențialul asistenței sociale de a acționa pe direcția bunăstării sociale în următorii ani? Ce schimbări sunt necesare în asistența socială pentru a se adapta sau a se opune tendințelor socio-economice ale prezentului?
Termenul limită pentru transmiterea contribuțiilor: 15 martie 2020.
Lucrările se trimit în format electronic celor doi editori, respectând cerințele revistei: Daniela Gaba (daniela.gaba@sas.unibuc.ro) și Anca Mihai (anca.m@sas.unibuc.ro).
Data estimată a publicării este iunie 2020.

Numărul 4/2020 este coordonat de către editorii Nicoleta Neamțu, conferențiar univ. dr., Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca și dr. Anca Dragomir, conferențiar univ. dr., Georgetown University, Washington, DC, S.U.A.. Tematica acestui număr abordează "Asistența socială în domeniul sănătății". Termenul limită până la care se primesc lucrări, articole și studii pentru publicare este 15 august 2020. Materialele se vor trimite în format electronic pe adresa de E-mail: nicoleta.neamtu@ubbcluj.ro sau anca.dragomir@gmail.com

Numărul 1/2021, editat de către prof. dr. Cosmin Goian și lector dr. Loredana Marcela Trancă de la Departamentul de Asistență Socială din Universitatea de Vest din Timișoara, este destinat cercetărilor actuale privind implicațiile sociale ale pandemiei provocate de coronavirusul SARS-CoV-2. Manuscrisele trebuie trimise pe e-mail până la termenul limită în format word, respectând cerințele revistei, către cei doi editori: cosmin.goian@e-uvt.ro și loredana.tranca@e-uvt.ro.
Primirea contribuțiilor: 1 decembrie 2020.
Data estimată a publicării: martie 2021.