Cautare
 
 
Meniu rapid
 
Noutati
Echipa redacţională urează un călduros Bun venit doamnei profesor Lena Dominelli si domnului profesor Malcolm Payne, două personalităţi recunoscute la nivel internaţional în domeniul asistenţei sociale, care au acceptat ca începând cu nr. 1/2010 să facă parte din Advisory Board al Revistei de Asistenţă Socială.
detalii
Indexare
Revista este indexata in ProQuest,EBSCO, Social Work Abstracts, CEEOL,Index Copernicus,SCIPIO,GESIS,IBSS si ERIH+

Revista este acreditata B+ de catre CNCSIS

Home


Revista de Asistenţă Socială se doreşte a fi un mijloc de diseminare a cercetărilor, a bunelor practici, a experienţelor în domeniul asistenţei sociale dar şi a politicilor, servind drept instrument de schimbare socială. Sunt acceptate articole din toate domeniile asistenţei sociale atât în limba română, cât şi în limba engleză. Vor fi publicate articole inovative, cercetări, comentarii asupra politicilor, practicilor şi a implicaţiilor acestora pentru asistenţii sociali.
Revista de Asistenţă Socială apare de patru ori pe an: Martie, Iunie, Septembrie şi Decembrie. Fiecare articol este supus unui proces de recenzare de către doi recenzori.

Revista de Asistenta Sociala lanseaza Proiectul Arhivistic prin care pune la dispozitia specialistilor, dar si a publicului larg, documentele care atesta traditia revistei de specialitate din Romania. La momentul actual putem posta primele numere ale publicatiei de specialitate editata de catre Scoala Superiora de Asistenta Sociala "Principesa Ileana" din Bucuresti, si intitulata Asistenta Sociala.

Numărul 3/2022 este dedicat aspectelor de relaționare a tinerilor și invită autori români și străini din domeniul academic și profesional la o reflecție asupra relevanței acestei tematici în domeniul asistenței sociale. Încurajăm studii empirice și teoretice care se referă, dar nu se limitează, la următoarele tematici:
relațiile tinerilor – incluzând aspecte de identitate sexuală; criza de sarcină în adolescență; relații familiale; adolescenți și tineri care trăiesc în familii separate, divorțate sau mixte; conflicte familiale; migrația parentală; consilierea tinerilor cu tulburări mentale; consumul de alcool și droguri; aspecte ale sănătății sexual-reproductive în rândul tinerilor; educația tinerilor – incluzând impactul internetului asupra proceselor de învățare și relaționare; tranziția de la educație la carieră și familie; integrarea tinerilor pe piața muncii; impactul pandemiei de Covid-19.
Lucrările pot fi trimise direct editorilor: Dr. Sue Kay-Flowers, conferențiar la Facultatea de Științele Educației, Sănătate și Comunitate de la Universitatea John Moores, Liverpool, UK (S.J.Kay-Flowers@ljmu.ac.uk) și Dr. Cristina Faludi, lector la Departamentul de Asistență Socială al Universității „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca (cristina.faludi@ubbcluj.ro or cristina.faludi@gmail.com). Termenul limită pentru trimiterea manuscriselor este 1 iunie 2022. Data estimată pentru publicarea acestui număr special este septembrie 2022.

Numărul 4/2022 este editat de Conf.univ.dr.habil. Valentina Rujoiu, (Departamentul de Asistenţă Socială, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea din Bucureşti). Sunt invitaţi specialişti din domeniul asistenţei sociale şi din domeniile conexe, cadre didactice universitare, practicieni, masteranzi și doctoranzi. Încurajăm studiile empirice şi teoretice, analize privind bunele practici şi implicaţiile acestora din perspectiva rolului şi a importanţei suportului social formal acordat persoanelor şi comunităţilor vulnerabile. Termenul limită pentru trimiterea manuscriselor este august 2022. Acestea pot fi trimise la adresa: valentina.rujoiu@unibuc.ro


Numărul 1/2023, editat de către prof. univ. dr. Cosmin Goian și lector univ. dr. Loredana Marcela Trancă de la Departamentul de Asistență Socială din Universitatea de Vest din Timișoara, oferă un spațiu de prezentare și informare a rezultatelor unor cercetări și articole axate pe tema Asistenței sociale într-o societate în schimbare. Schimbările sociale din ultima perioadă afectează diverse domenii în care asistenții sociali intervin. Fie că vorbim despre familii care nu pot plăti prețurile în creștere ale energiei electrice din cauza sărăciei, despre persoane refugiate din cauza războiului, despre familii afectate din cauza pandemiei de Covid-19 sau de criza economică, despre copii și tineri care ajung exploatați, despre persoane care au rămas fără adăpost ori despre comunități care se recuperează după dezastre naturale, asistenții sociali sunt în prima linie de intervenție, asistând grupurile vulnerabile.
Primirea contribuțiilor: 15 noiembrie 2022;
Evaluarea contribuțiilor de către recenzori: 15 decembrie 2022;
Primirea contribuțiilor finale: 10 ianuarie 2023;
Data estimată a publicării: martie 2023.
Manuscrisele trebuie trimise pe e-mail până la termenul limită în format word, respectând cerințele revistei (http://www.swreview.ro/index.pl/conditii_de_publicare_ro), către cei doi editori: cosmin.goian@e-uvt.ro și loredana.tranca@e-uvt.ro