Cautare
 
 
Meniu rapid
 
Noutati
Echipa redacţională urează un călduros Bun venit doamnei profesor Lena Dominelli si domnului profesor Malcolm Payne, două personalităţi recunoscute la nivel internaţional în domeniul asistenţei sociale, care au acceptat ca începând cu nr. 1/2010 să facă parte din Advisory Board al Revistei de Asistenţă Socială.
detalii
Indexare
Revista este indexata in ProQuest,EBSCO, Social Work Abstracts, CEEOL,Index Copernicus,SCIPIO,GESISsi IBSS.

Revista este acreditata B+ de catre CNCSIS

Home


Revista de Asistenţă Socială se doreşte a fi un mijloc de diseminare a cercetărilor, a bunelor practici, a experienţelor în domeniul asistenţei sociale dar şi a politicilor, servind drept instrument de schimbare socială. Sunt acceptate articole din toate domeniile asistenţei sociale atât în limba română, cât şi în limba engleză. Vor fi publicate articole inovative, cercetări, comentarii asupra politicilor, practicilor şi a implicaţiilor acestora pentru asistenţii sociali.
Revista de Asistenţă Socială apare de patru ori pe an: Martie, Iunie, Septembrie şi Decembrie. Fiecare articol este supus unui proces de recenzare de către doi recenzori.

Revista de Asistenta Sociala lanseaza Proiectul Arhivistic prin care pune la dispozitia specialistilor, dar si a publicului larg, documentele care atesta traditia revistei de specialitate din Romania. La momentul actual putem posta primele numere ale publicatiei de specialitate editata de catre Scoala Superiora de Asistenta Sociala "Principesa Ileana" din Bucuresti, si intitulata Asistenta Sociala.

Numărul 4/2018 al Revistei de Asistență Socială este coordonat de către editorii Nicoleta Neamțu, conferenţiar univ. dr., Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca și Maria-Carmen Pantea, conferenţiar univ. dr., Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca. Tematica acestui număr abordează Nivele ale practicii în asistența socială și eficacitatea acestora. Practica de asistență socială are loc la diferite niveluri: la nivel individual, familial, de grup, organizațional, comunitar și la nivel societal. În contextul crizei recente, varietatea intervențiilor de asistență socială crește. Noi grupuri aflate în situații de risc și noi probleme sociale intră în câmpul de intervenție sau solicită o formă de acțiune socială.

Termenul limită până la care se primesc lucrări, articole şi studii pentru publicare în numărul 4/2018 al Revistei de Asistenţă Socială este 15 septembrie 2018. Materialele se vor trimite în format electronic pe adresa de E-mail: ncneamtu@socasis.ubbcluj.ro sau mpantea@socasis.ubbcluj.ro


Numărul 1/2019, editat de către conf. dr. habil. Dégi László Csaba și conf. dr. Müller-Fábián Andrea de la Departamentul de Sociologie și Asistență Socială de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, este dedicat temei “Auto-îngrijirea profesională: între nevoie și competență”.
Articolele trebuie trimise editorilor, pe adresele de e-mail: csabadegi@gmail.com and andrea_fabian_ubb@yahoo.com, respectând termenele pentru primirea contribuțiilor.

Termene: Primirea contribuțiilor: 30 noiembrie 2018 - Evaluarea contribuțiilor de către recenzori: 14 ianuarie 2019 - Primirea contribuțiilor finale: 4 februarie 2019 - Publicarea articolelor: martie 2019


Numărul 2/2019 este dedicat Abordărilor inovatoare în practica, educația și cercetarea în Asistența Socială. Sunt binevenite contribuții din toate ariile asistenței sociale, centrate asupra inovațiilor în asistența socială. Acestea din urmă pot lua multe forme: de la procese de nivel micro- (intervenții inovatoare, schimbări/adaptări procedurale, noi instrumente pentru colaborarea inter- și intraprofesională etc.) la procese trasformaționale de nivel macro- (direcții de acțiune socială sau chiar reforme ale sistemelor de asistență socială); de la practici noi, îmbunătățite de asistență socială, la abordări teoretice și strategii de acțiune socială fondate pe o înțelegere avansată și complexă a realității sociale în continuă schimbare. Lucrările se trimit în format electronic pe email celor doi editori: Lect. univ. dr. Georgiana-Cristina Rentea, (georgiana.rentea@sas.unibuc.ro) și Asist. univ. dr. Daniela Gaba (daniela.gaba@sas.unibuc.ro), Departamentul de Asistență Socială, Universitatea din București.
Termenul limită pentru pentru transmiterea contribuțiilor pentru publicare: 1 februarie 2019.
Data estimată a publicării este iunie 2019.


Numărul 3/2019 este dedacat Provocărilor glocale în educaţia, practica şi cercetarea în asistenţă socială. Abordările pot fi empirice, teoretice ori practice. Sunt binevenite contribuţiile ştiinţifice şi originale din partea mediului academic, cercetătorilor, profesorilor şi practicienilor din ştiinţele sociale. Acestea ar trebui să aibă la bază unul din cele 3 domenii principale enumerate mai jos și să se adreseze provocările interne și/ sau externe: provocările glocale ale educației în asistența social; provocările glocale ale practicii în asistența socială; provocările glocale ale cercetării în asistența socială. Lucrările se trimit în format electronic, prin email, celor doi editori: profesor emerit Karen Lyons, Universitatea Metropolitană din Londra (tsklyon1@londonmet.ac.uk), pentru contribuţiile rezultate din lucrările prezentate la Conferința Internațională de Asistenţă Socială, Bucureşti, 2018; lector univ. dr. Smaranda Witec, Departamentul de Asistență Socială, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea din București (smaranda.witec@sas.unibuc.ro), pentru contribuţiile care nu se bazează pe lucrări prezentate la Conferința Internațională de Asistenţă Socială, Bucureşti, 2018. Termenul limită pentru depunerea contribuţiilor pentru publicare: 15 februarie 2019. Data estimată pentru publicare este septembrie 2019.


Numărul 1/2020, editat de către prof. dr. Cosmin Goian și lector dr. Loredana Marcela Trancă de la Departamentul de Asistență Socială din Universitatea de Vest din Timișoara, marchează 30 de ani de la renașterea asistenței sociale în România. Acest număr oferă un spațiu de prezentare și informare a rezultatelor unor cercetări și idei care abordează elemente diacronice (evoluții/involuții) ale instituțiilor publice de asistență socială, organizații nonguvernamentale, universități, organizații profesionale, aspecte legislative din cei 30 de ani de teorie și practică în asistență socială. Primirea contribuțiilor: 1 decembrie 2019. Evaluarea contribuțiilor de către recenzori: 12 ianuarie 2020. Publicare: martie 2020.

Manuscrisele trebuie trimise pe e-mail până la termenul limită în format word, respectând cerințele revistei, către cei doi editori: cosmin.goian@e-uvt.ro și loredana.tranca@e-uvt.ro.