Cautare
 
 
Meniu rapid
 
Noutati
Echipa redacţională urează un călduros Bun venit doamnei profesor Lena Dominelli si domnului profesor Malcolm Payne, două personalităţi recunoscute la nivel internaţional în domeniul asistenţei sociale, care au acceptat ca începând cu nr. 1/2010 să facă parte din Advisory Board al Revistei de Asistenţă Socială.
detalii
Indexare
Revista este indexata in ProQuest,EBSCO, Social Work Abstracts, CEEOL,Index Copernicus,SCIPIO,GESIS,IBSS si ERIH+

Revista este acreditata B+ de catre CNCSIS

Home


Revista de Asistenţă Socială se doreşte a fi un mijloc de diseminare a cercetărilor, a bunelor practici, a experienţelor în domeniul asistenţei sociale dar şi a politicilor, servind drept instrument de schimbare socială. Sunt acceptate articole din toate domeniile asistenţei sociale atât în limba română, cât şi în limba engleză. Vor fi publicate articole inovative, cercetări, comentarii asupra politicilor, practicilor şi a implicaţiilor acestora pentru asistenţii sociali.
Revista de Asistenţă Socială apare de patru ori pe an: Martie, Iunie, Septembrie şi Decembrie. Fiecare articol este supus unui proces de recenzare de către doi recenzori.

Revista de Asistenta Sociala lanseaza Proiectul Arhivistic prin care pune la dispozitia specialistilor, dar si a publicului larg, documentele care atesta traditia revistei de specialitate din Romania. La momentul actual putem posta primele numere ale publicatiei de specialitate editata de catre Scoala Superiora de Asistenta Sociala "Principesa Ileana" din Bucuresti, si intitulata Asistenta Sociala.

Numărul 2/2023 este dedicat peisajului post-pandemic al asistenței sociale din justiția penală. Pandemia a adus cu sine o serie de provocări pentru asistenții sociali din întreaga lume, atât în ceea ce privește noile sarcini, cât și noile priorități. Relația deținuților cu lumea exterioară a fost cel puțin problematică pe durata pandemiei. Această realitate a forțat mulți administratori să fie creativi în utilizarea telefonului sau a legăturii video pentru a asigura comunicarea între deținuți și familiile acestora la costuri rezonabile. Consilierii de probațiune au fost încurajați să își dezvolte noi seturi de abilități astfel încât să poată oferi servicii de e-supraveghere prin telefon sau ZOOM. Tehnologiile au devenit din ce în ce mai prezente în practica de zi cu zi. Acest număr va găzdui articole din întreaga lume și se va concentra asupra realităților post-pandemice din domeniul asistenței sociale din justiția penală.
Lucrările vor fi trimise direct editorului: Prof.univ.dr. Ioan Durnescu, Departamentul de Asistență Socială, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea din București, la adresa de email: ioan.durnescu@unibuc.ro, până cel târziu la 1 decembrie 2022.
Procesul de peer review va dura până în martie 2023, iar numărul va apărea la 1 iunie 2023


Numărul 3/2023 este dedicat diverselor abordări inovative din practica, cercetarea și educația în asistență socială. În contextul turbulențelor socio-economice cauzate de situații și evenimente cu impact global, precum recenta pandemie cu COVID-19 și escaladarea războiului Rusiei în Ucraina, asistența socială a fost nevoită să activeze mecanisme de intervenție în criză și să-și regândească strategiile de asistare a celor mai defavorizate categorii populaționale. Invităm cercetătorii si practicienii din domeniul asistenței sociale precum și din alte domenii conexe să trimită cercetări empirice sau lucrări teoretice care reflectă caracterul dinamic și adaptativ al intervențiilor sociale.
Articolele se trimit pe email direct editorilor: lector dr. Mihaela Popa (mihaela.popa@unibuc.ro) și lector dr. Daniela Gaba (daniela.gaba@sas.unibuc.ro), Departamentul de Asistență Socială, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea din București, până la 1 martie 2023.


Numărul 4/2023 al Revistei de Asistență Socială este coordonat de către editorii conf.univ.dr. Nicoleta Neamțu și lect.dr. asociat Mădălina Hideg, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. Tematica acestui număr abordează Calitatea vieții la locul de muncă a personalului care activează în serviciilor sociale, calitatea serviciilor sociale și rezultatele beneficiarilor organizațiilor de asistență socială. Acest număr tematic încurajează contribuții care se încadrează în următoarele arii tematice: managementul resurselor umane și supervizarea în serviciile sociale, managementul calității în serviciile sociale, evaluarea practicii directe în asistența socială și evaluarea programelor sociale, focalizate pe rezultatele participanților la program. Termenul limită până la care se primesc lucrări, articole și studii pentru publicare este 1 iunie 2023. Materialele se vor trimite în format electronic pe adresa de E-mail: nicoleta.neamtu@ubbcluj.ro sau madalina.hideg@gmail.com.