Cautare
 
 
Meniu rapid
 
Noutati
Echipa redacţională urează un călduros Bun venit doamnei profesor Lena Dominelli si domnului profesor Malcolm Payne, două personalităţi recunoscute la nivel internaţional în domeniul asistenţei sociale, care au acceptat ca începând cu nr. 1/2010 să facă parte din Advisory Board al Revistei de Asistenţă Socială.
detalii
Indexare
Revista este indexata in ProQuest,EBSCO, Social Work Abstracts, CEEOL,Index Copernicus,SCIPIO,GESIS,IBSS si ERIH+

Revista este acreditata B+ de catre CNCSIS

Home > Arhiva > 2018 > Numar: 4

Revista de Asistență Socială: 4 / 2018


Nicoleta Neamţu, Maria Carmen Pantea
Editorial: Nivele ale practicii în asistenţa socială şi eficacitatea acestora

Practica de asistenţă socială are loc la diferite niveluri: la nivel individual, familial, de grup, organizaţional, comunitar şi la nivel societa... [Abstract]
Nicoleta Neamţu, Maria Carmen Pantea
Editorial: Levels of Social Work Practice and their Effectiveness

Social Work Practice takes place at different levels: from individual-level, to family, small groups, organizations, community and societal level. Esp... [Abstract]
Ruth Mampane, Funke Omidire
The Role of Community Care Workers and the Coping Strategies they Adopt in High-Risk Contexts

The role of community care workers in ensuring the stability of vulnerable families cannot be underestimated. The extent of their responsibilities oft... [Abstract]
Paula Miranda , Liliana Guerra , Magdalena Calderón-Orellana, Rayen Cornejo
Organisational Social Work in Chile Contributions of the Social Work Journal of the Pontificia Universidad Católica de Chile

The article aims at doing a historical review based on the way in which social work has been conceptualised and linked to the organisational field. Th... [Abstract]
Adriana Florentina Călăuz
Supervizarea în serviciile sociale care activează împotriva violenţei domestice [Supervizion in Social Services that Act Against Domestic Violence]

The supervision is applied to all the social activities. This study try to analyze the ways in which supervision is done in social services dealing wi... [Abstract]
Gonzague Isirabahenda (Gonis)
Students' Views on Women’s Leadership in Social Services: A Qualitative Analysis in Romania and the Czech Republic

Gender-sensitive interventions are more effective, yet, highly dependent on women’s capacity to exert influence in social work decisions. Yet, despi... [Abstract]
Oana-Elena Rădăcină
Asistenţa socială în era digitală: practici şi intervenţii bazate pe tehnologie [Social Work in the Digital Era: Technology Based Practices and Interventions]

The article aims to highlight the main changes made by technology in the practices of social work. There are different types of technology based inter... [Abstract]
Elisaveta Drăghici
Corelaţii teoretico-practice în procesul de evaluare iniţială a tinerilor privaţi de libertate [heoretical and Practical Correlations in the Initial Assessment Process of Young People Deprived of their Liberty]

The intervention in social work is carried out using a specific methodology based on the specialized literature. The first step in the assisting proce... [Abstract]
Petru Ştefăroi
Rolul filosofiei în formarea profesională şi a eficacităţii intervenţiei asistentului social [The Role of Philosophy in the Professional Formation and Effectiveness of the Social Worker's Intervention]

What primarily brings philosophy into social work theory is the maximal level of analysis, the integrative, transdisciplinary and holistic perspective... [Abstract]
Corina Ilinca, Stephen J. Cutler
Self-Rated Hearing and Self-Rated Memory II: A Cross-Sectional Analysis of SHARE Data from 18 European Nations

Purpose: Recent work indicates a connection between hearing loss and dementia. Our prior research has added to this by showing strong relationships be... [Abstract]
Claudiu Ştefani
Criminalitatea şi controlul consumului de alcool şi droguri, abordări şi tendinţe internaţionale [Crime and Alcohol and Drug Control, International Approaches and Trends]

Alcohol and drug control strategies are on the international public agenda. The objective of this paper is to invent and critically evaluate the effec... [Abstract]
Cristina Gavriluta
Pledoarie pentru o sociologie deschisă Gândire critică şi dezvoltare durabilă [A Plea for an Open Sociology Critical Thinking and Sustainable Development]

Ion I. Ionescu (autor),Cluj: Limes, 2018, 339 pagini Gândire critică şi dezvoltare durabilă este un nou volum de sociologie pe care profesorul ... [Abstract]

Lista autorilor din numarul curent