Cautare
 
 
Meniu rapid
 
Noutati
Echipa redacţională urează un călduros Bun venit doamnei profesor Lena Dominelli si domnului profesor Malcolm Payne, două personalităţi recunoscute la nivel internaţional în domeniul asistenţei sociale, care au acceptat ca începând cu nr. 1/2010 să facă parte din Advisory Board al Revistei de Asistenţă Socială.
detalii
Indexare
Revista este indexata in ProQuest,EBSCO, Social Work Abstracts, CEEOL,Index Copernicus,SCIPIO,GESIS,IBSS si ERIH+

Revista este acreditata B+ de catre CNCSIS

Home > Arhiva > 2018 > Numar: 4 > Relaţia dintre climatul organizaţional şi riscul de epuizare profesională perceput de angajaţii care oferă direct servicii de asistenţă socială în instituţii publice – Studiu de caz

 Relaţia dintre climatul organizaţional şi riscul de epuizare profesională perceput de angajaţii care oferă direct servicii de asistenţă socială în instituţii publice – Studiu de caz [The Relationship Between the Organizational Climate and the Risk of Burnout for the Employees Who Offer Direct Social Work Services in Public Institutions – A Case Study]

    by:
  • Nicoleta Neamţu („Babeş-Bolyai” University Cluj-Napoca, Sociology and Social Work Faculty, B-dul 21 Decembrie 1989, No.128, 400604 Cluj-Napoca, Romania, Tel: + 40-264-424674, E-mail: ncneamtu10@yahoo.com or ncneamtu@socasis.ubbcluj.ro)
  • Mădălina Teona Huzum (Babeş-Bolyai University from Cluj-Napoca, Faculty of Sociology and Social Work, E-mail: teonah15@yahoo.com)

This pilot study aims to test the relationship between organizational climate and the risk of burnout perceived among employees who directly provide social work services in a public institution. The survey research involved 60 employees who offer primary and specialized social work services in a public institution from Cluj-Napoca. The tools used for data gathering were Organizational Climate Scale and Maslach Burnout Inventory. The hypotheses of the investigation were tested using correlation tests to identify possible links between variables, as well as the t test was used to determine differences between groups. The results showed that there is a negative correlation between the organizational climate and the emotional exhaustion dimension of burnout (ρ = -0,349, p<0,05), a moderate negative correlation between the organizational climate and the depersonalization dimension (ρ = -0,442, p<0,01) and a significant positive correlation between the organizational climate and the personal achievement dimension (ρ = 0,406, p <0.01) of burnout. There is also a low correlation between inadequat supervision of work done and emotional exhaustion dimension of burnout perceived by the employees who provide social services; a definite, positive, but small relationship. The conclusions of the article have implications in preventing the risk of burnout in social work practice, at the individual and at the organizational level, as well.

Keywords: burnout, organizational climate, social work services, direct intervention