Cautare
 
 
Meniu rapid
 
Noutati
Echipa redacţională urează un călduros Bun venit doamnei profesor Lena Dominelli si domnului profesor Malcolm Payne, două personalităţi recunoscute la nivel internaţional în domeniul asistenţei sociale, care au acceptat ca începând cu nr. 1/2010 să facă parte din Advisory Board al Revistei de Asistenţă Socială.
detalii
Indexare
Revista este indexata in ProQuest,EBSCO, Social Work Abstracts, CEEOL,Index Copernicus,SCIPIO,GESIS,IBSS si ERIH+

Revista este acreditata B+ de catre CNCSIS

Home > Lista autori

Articole de: Nicoleta Neamţu

Nr. 4 / 2023 - Editorial: Calitatea serviciilor sociale, calitatea vieţii profesionale şi rezultate pentru beneficiari în organizaţiile de asistenţă socială
Tematica principală al celui de-al patrulea număr al Revistei de Asistenţă Socială din 2023 este calitatea serviciilor sociale, relaţionată de calitatea vieţii profesionale a personalului ca...
Nr. 4 / 2023 - Editorial: Quality of Social Services, Quality of Work Life and Client-Centered Outcomes in Social Work Organizations
The main topic of the 4th Issue of the Social Work Review in 2023 is quality of social services related to the quality of work life of the staff who provides direct social services and to the quality ...
Nr. 4 / 2020 - Editorial Asistența socială în domeniul sănătății
Dedicați îmbunătățirii calității vieții și bunăstării umane, asistenții sociali utilizează abordări ecologice, clinice și biopsihosociale pentru a interveni la mai multe niveluri de o...
Nr. 4 / 2020 - Editorial: Social Work in Health Care
Dedicated to improving quality of life and human well-being, social workers use ecological, clinical, and biopsychosocial approaches to work at multiple levels of society, ranging from individuals and...
Nr. 4 / 2019 - Editorial: Provocări ale practicii în asistența socială
Practica în asistența socială este cunoscută ca fiind o intervenție dirijată, menită să determine o schimbare planificată la nivelul persoanei, al familiilor, al grupurilor, al organizațiilo...
Nr. 4 / 2019 - Editorial: The Challenges of Social Work Practice
Social work practice is known as professionally guided intervention designed to bring planned change in: persons, families, groups, organizations/ institutions, communities and social public policie...
Nr. 2 / 2019 - Caracteristici ale inovaţiei în serviciile sociale, ca varietate a inovaţiei sociale
It is widely acknowledged that social services can’t fulfill their mission to empower people and to promote both social inclusion and development without innovation. Thus, innovation is the key to e...
Nr. 4 / 2018 - Editorial: Levels of Social Work Practice and their Effectiveness
Social Work Practice takes place at different levels: from individual-level, to family, small groups, organizations, community and societal level. Especially in the context of the recent crisis, the v...
Nr. 4 / 2018 - Relaţia dintre climatul organizaţional şi riscul de epuizare profesională perceput de angajaţii care oferă direct servicii de asistenţă socială în instituţii publice – Studiu de caz
This pilot study aims to test the relationship between organizational climate and the risk of burnout perceived among employees who directly provide social work services in a public institution. The s...
Nr. 4 / 2018 - Editorial: Nivele ale practicii în asistenţa socială şi eficacitatea acestora
Practica de asistenţă socială are loc la diferite niveluri: la nivel individual, familial, de grup, organizaţional, comunitar şi la nivel societal. În contextul crizei recente, varietatea interv...
Nr. 4 / 2017 - Evaluarea eficacităţii unui serviciu de îngrijire la domiciliu a vârstnicilor folosind modelul logic
Evaluation of the effectiveness of a home-based social program for the elderly using logic model. The aim of this study is to evaluate the performance of a home-based social program for the elderly, f...
Nr. 1 / 2016 - Editorial to the special issue: „Contemporary Challenges in Social Work Practice in Multicultural Societies”
The fundamental mission of social work interventions is to offer culturally adequate responses to satisfy the basic human needs. Such culturally sensitive responses are translated in a greater diversi...
Nr. 1 / 2016 - Editorial la volumul tematic: "Provocări contemporane în practica asistenţei sociale în societăţi multiculturale"
Prin misiunea sa fundamentală, esenţa asistenţei sociale constă în oferirea răspunsurilor culturale adecvate pentru satisfacerea nevoilor de bază ale fiinţei umane. Aceste răspunsuri cultural...
Nr. 2 / 2015 - Approaches to Ethics in Social Work in a Complex Work Environment
Approaches to Ethics in Social Work in a Complex Work Environment Ethical norms and principles are embedded in the professional practice of social workers. Their ability to provide quality service ...
Nr. 2 / 2013 - Editorial: The Evolution of Family Foster Care and Adoption in National and International Context
Foster care and adoption are two main alternative options of childcare and represent forms of child and family centered social work practice, widespread used in all human societies around the world wh...
Nr. 2 / 2013 - Dinamica serviciilor de plasament familial în România în perioada 1999-2011
The aim of this article is to analyze the evolutions of the main types of family foster care placements in Romania between 1999-2011. The results of the study are based on the analysis of administrati...
Nr. 2 / 2013 - Editorial: Evoluţia serviciilor de plasament familial şi adopţie în context naţional şi internaţional
Plasamentul familial şi adopţia sunt două măsuri alternative principale de ocrotire a copilului şi reprezintă forme ale practicii asistenţei sociale, centrate pe copil şi familie, utilizate î...
Nr. 4 / 2010 - Tipologii ale cercetărilor de evaluare a eficacităţii plasamentului familial
This study try to homogenize the heterogeneous field of outcomes based evaluation research of foster family care services and practice in international and national context, searching for common chara...
Nr. 4 / 2010 - Editorial: Evaluarea serviciilor sociale şi a celor de asistenţă socială
Evaluarea serviciilor sociale şi a celor de asistenţă socială are o relevanţă deosebită în contextul politic, economic şi social actual al României, „caracterizat de modificări intempest...
Nr. 4 / 2010 - Editorial: Evaluation of social services
Evaluation of social services and social work services hold a distinct relevance in the actual political, economical and social context of Romania, which is "characterized by ill-timed and reductionis...


Inapoi