Cautare
 
 
Meniu rapid
 
Noutati
Echipa redacţională urează un călduros Bun venit doamnei profesor Lena Dominelli si domnului profesor Malcolm Payne, două personalităţi recunoscute la nivel internaţional în domeniul asistenţei sociale, care au acceptat ca începând cu nr. 1/2010 să facă parte din Advisory Board al Revistei de Asistenţă Socială.
detalii
Indexare
Revista este indexata in ProQuest,EBSCO, Social Work Abstracts, CEEOL,Index Copernicus,SCIPIO,GESIS,IBSS si ERIH+

Revista este acreditata B+ de catre CNCSIS

Home > Lista cuvinte cheie

Articles by keyword: social services


Directions of Social Work System Reform in Romania
Gheorghe Barbu

A Present Perspective upon Social Services in Braşov County
Raluca Zanca

From Poverty to Social Exclusion or Vice-versa?
Anca Tompea

An Approach to Housing for the Poor in the United States: HOPE IV Revitalization in the Clarksdale Neighborhood
Ramona Stone, Anita P. Barbee, Dana Patrick

Institutional Child Protection System for Children with Disabilities
Nicoleta Fărăşiu Oprea

Premises for Developing Social Services Market in Romania. Elements of Legislative and Institutional Reform
Mihaela Lambru

Social Needs and Social Services for Roma Communities. Qualitative Study in Oradea
Şerban Olah, Sergiu Bălţătescu

Analysis of Elderly Needs from Bihor County and Proposals for Specific Social Services
Simona Bodogai

Creating National Social Work Network at Community Level in Republic of Moldova
Oleg Bulgaru, Vadim Pistrinciuc

Tendencies Regarding Fiscal and Public Policies in Present European Space
Mariana Stanciu

Social Services Accreditation for People with Disabilities
Tina Daragiu

Social Work in Rural Area. Study Case on Timiş County
Teodora Borgoff, Corina Furdea, Lucian Polexe

A mayor preoccupied with the social problems of the citizens
Neculai Onţanu

Imperious Children Social Services Reorientation, Development and Diversity
Ioan Mărginean

Sexul comercial în România - o problemă socială care are nevoie de soluţii sociale (Commercial sex - a problem which needs social solutions)
Eduard Petrescu

Opţiunea privatizării serviciilor sociale [The Option of Privatizing of Social Services]
Livius Manea

Reprezentări asupra serviciilor publice şi dezvoltării comunităţilor localeStudiu regional (I)
George Neamţu, Laurenţiu Trandafir

Developing Professional Standards for Social Services
Judit Kozma

Particularităţi ale sistemului românesc nonguvernamental de acordare a sprijinului victimelor violenţei în relaţia de cuplu: Aşezământul Social "Patriarhul Justinian Marina" din cadrul Asocia
Georgiana Virginia Bonea

Dimensiunea socială a sectorului neguvernamental
Mihaela Lambru

Supervizarea, formă de formare continuă în domeniul asistenţei sociale
Patricia Luciana Runcan , Adriana Florentina Călăuz

Sistemul de garantare a venitului minim în România – asistenţă socială sau administraţie publică? [Minimum Income Guarantee System in Romania – Social Work or Public Administration?]
Carmen-Marcela Ciornei

O radiografiere a serviciilor şi beneficiilor sociale oferite la nivelul judeţului Giurgiu
Monica Luminiţa Alexandru

Social Work with Migrants Diakonie Hamburg’s Counseling Center for Eastern European Persons
Sorina Poledna, Doiniţa Grosu

Supervizarea, modalitate de îmbunătăţire a peformanţelor profesionale în asistenţa socială
Adriana Florentina Călăuz