Cautare
 
 
Meniu rapid
 
Noutati
Echipa redacţională urează un călduros Bun venit doamnei profesor Lena Dominelli si domnului profesor Malcolm Payne, două personalităţi recunoscute la nivel internaţional în domeniul asistenţei sociale, care au acceptat ca începând cu nr. 1/2010 să facă parte din Advisory Board al Revistei de Asistenţă Socială.
detalii
Indexare
Revista este indexata in ProQuest,EBSCO, Social Work Abstracts, CEEOL,Index Copernicus,SCIPIO,GESIS,IBSS si ERIH+

Revista este acreditata B+ de catre CNCSIS

Home > Arhiva > 2021 > Numar: 1 > Editorial - Cercetări actuale privind implicațiile sociale ale pandemiei provocate de coronavirusul SARS-CoV-2

Articole de: Cosmin Goian

Nr. 1 / 2021 - Editorial - Current research on the social implications of the pandemic caused by the coronavirus SARS-CoV-2
The first issue of 2021 of the Social Work Review aimed to present original articles on the transformations of the field in the context of the Covid-19 pandemic. The pandemic caused by SARS-CoV-2, the...
Nr. 1 / 2021 - Editorial - Cercetări actuale privind implicațiile sociale ale pandemiei provocate de coronavirusul SARS-CoV-2
Numărul 1 din 2021 al Revistei de Asistenţă Socială şi-a propus să publice articole originale, cu privire la transformările domeniului în contextul pandemiei Covid-19. Pandemia provocată de S...
Nr. 1 / 2020 - Editorial
În acest an se împlinesc trei decenii de la renaşterea domeniului asistenţei sociale în 1990. Cu ajutorul profesioniştilor din „şcoala românească veche”şi cu experţi din străinătate a...
Nr. 1 / 2020 - Editorial
This year marks three decades since there birth of the field of social work in 1990. With the help of professionals from the "old Romanian school" and with experts from abroad, public institutions, NG...
Nr. 4 / 2020 - Faţete ale asistenţei sociale în Shanghai, China
This paper proposes an examination of how the field of social work is perceived in the city of Shanghai, through ordinary citizens: these findings were corroborated by several academic studies on soci...
Nr. 1 / 2018 - Editorial
The current issue of the Social Work Review was focused on the theme: Education, policy and innovation in social work and was achieved through an editorial coordination action of two teachers from the...
Nr. 1 / 2018 - Editorial
Numărul curent al Revistei de Asistenţă Socială s-a concentrat pe tematica: Educaţie, politică şi inovaţie în asistenţa socială şi s-a realizat printr-o acţiune de coordonare editorială ...
Nr. 1 / 2015 - Editorial
In 2015 we celebrate twenty-five years from the resumption of social work activities Romania, in the first stage, with the emergence of non-governmental organizations, the first initiatives in the fie...
Nr. 1 / 2014 - Parenting Practices and the Development of Trait Emotional Intelligence: A Study on Romanian Senior High Schoolers
Nothing of what a parent invests in his/her child/children is ever lost. Such an investment is forever and extremely valuable. In most life cases, it is rewarded and acts like a boomerang. In most lif...
Nr. 1 / 2013 - Career Aspirations of Social Work Students from Romania
Career anchors are quite a new concept in career development. Studies have indicated that how youth anticipate and plan for their future career is greatly influenced by the particular context in which...
Nr. 2 / 2013 - Procese de asistenţă socială centrate pe individ, familie şi grup. Studii de caz
Nicoleta Neamţu (coordonator), Autori: Nicoleta Neamţu, Nicoleta Golea, Carmen Ciornei, Cătălina Spârleanu, Nicoleta Amariei, Claudia Varga, George Mihai Călin, Mihaela Stoica, Milena Toma, ...
Nr. 1 / 2010 - Zece categorii de inconsecvenţe semantice prezente în limbajul asistenţei sociale din spaţiul românesc [Ten Categories of Inconsequentialities from the Romanian Social Work Language]
In its diachronic evolution, the language used in social work field, transferred from its archaic forms and spiritual orthodox influence, into a language either exclusive Anglicized, or adapted acco...


Inapoi