Cautare
 
 
Meniu rapid
 
Noutati
Echipa redacţională urează un călduros Bun venit doamnei profesor Lena Dominelli si domnului profesor Malcolm Payne, două personalităţi recunoscute la nivel internaţional în domeniul asistenţei sociale, care au acceptat ca începând cu nr. 1/2010 să facă parte din Advisory Board al Revistei de Asistenţă Socială.
detalii
Indexare
Revista este indexata in ProQuest,EBSCO, Social Work Abstracts, CEEOL,Index Copernicus,SCIPIO,GESIS,IBSS si ERIH+

Revista este acreditata B+ de catre CNCSIS

Home > Arhiva > 2018 > Numar: 1 > Editorial

 Editorial

    by:
  • Cosmin Goian (West University of Timisoara, Faculty of Sociology and Psychology, No. 4th V. Pârvan Boulevard, Timişoara, România, E-mail: cosmin.goian@e-uvt.ro)
  • Loredana-Marcela Trancă ( West University of Timisoara, Faculty of Sociology and Psychology, No. 4th V. Pârvan Boulevard, Timişoara, România, E-mail: loredana.tranca@e-uvt.ro)

Numărul curent al Revistei de Asistenţă Socială s-a concentrat pe tematica: Educaţie, politică şi inovaţie în asistenţa socială şi s-a realizat printr-o acţiune de coordonare editorială realizată de două cadre didactice de la Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Sociologie şi Psihologie, Departamentul de Asistenţă Socială.

Aşa cum s-a remarcat încă de la anunţarea acestei tematici, este cunoscută realitatea potrivit căreia progresele din domeniul asistenţei sociale antrenează consolidarea legăturilor dintre educaţie, inovaţie, cercetare, politici sociale şi practică. Conţinutul variat al articolelor publicate demonstrează o maturitate a cercetării domeniului asistenţei sociale cu trimitere la educaţie şi practici inovative din România şi străinătate.

Vom prezenta pe scurt lucrările publicate în acest număr al Revistei de Asistenţă Socială:

Prima cercetare realizată de patru tineri doctoranzi în sociologie de la Universitatea de Vest din Timişoara: Abu Abid Mohammad, Luiza Vlaicu, Dănuţ Bălăuţă şi Dorina Buică, prezintă implicaţiile sociale ale violenţei în şcoală printr-o analiză cantitativă realizată în localitatea Negev din Israel. Următorul articol realizat de doi universitari şi doi doctoranzi, Patricia Runcan şi Alexandru Neagoe împreună cu Cristina Bălău şi Gabriela Povian prezintă rezultatele unui studiu dintr-o temă de mare actualitate, aceea a integrării pe piaţa muncii a persoanelor seropozitive. De la Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, Adriana Florentina Călăuz a prezentat o analiză a unui model de succes în inovaţie socială implementat la Baia Mare. În continuare Adriana Căldăruş şi Remus Runcan au publicat o analiză sociologică a managementului calităţii educaţionale care poate fi deosebit de utilă în învăţământul universitar din domeniul asistenţei sociale. Urmează publicarea unui articol care prezintă rezultatele obţinute de Corina Ilinca şi reputatul cercetător Stephen J. Cutler pe o tematică privind sănătatea şi calitatea vieţii cu trimiteri importante la tematica numărului curent al revistei. Universitarul Eugen Jurca publică un articol privind elementele de actualitate din orientările terapeutice care vin în sprijinul asistenţilor sociali care profesează în domeniul adicţiilor. În continuare urmează publicarea unui studiu unde sunt prezentate rezultatele unui program educaţional de nivel masteral coordonat de Alexandru Neagoe care a evaluat elementele de bune practici ale acestuia, colaborând cu Loredana Marcela Trancă, Luiza Vlaicu şi Dănuţ Bălăuţă. Urmează articolul care prezintă o cercetare cu privire la elementele inovative din intervenţia asupra persoanelor fără adăpost realizată de doctoranzii Claudiu Mihail Roman şi Rodica Cojan. Două specialiste din domeniul ştiinţelor educaţiei, Simona Sava şi Loredana AlGhazi au publicat în acest număr un studiu privind dimensiunea socială a funcţionalităţii învăţământului universitar din România. Din domeniul psihologiei a fost acceptată spre publicare o cercetare realizată de Otilia Ioana Tudorel care împreună cu Mona Vintilă au prezentat implicaţiile sociale şi suportul social necesar în fenomenul adicţiei de internet. Urmează un articol privind incluziunea socială şi şcolară realizat de Ramona Elena Tutunaru. Articolul următor aparţine doctorandelor Roxana Ungureanu şi Diana Biriş vizând teme din zona delincvenţei juvenile şi rezilienţei. Mihaela Tomiţă şi Irina Vaştag publică rezultatele unei teze de doctorat recent susţinute din zona culturii organizaţionale. Studiile publicate în acest număr al Revistei de Asistenţă Socială se încheie cu rezultatele unei cercetări din zona epuizării profesionale realizată de Delia Vârgă şi Loreni Elena Baciu.

Numărul cuprinde şi o recenzie foarte bine documentată de către Anda Rodideal asupra lucrării The Generational Welfare Contract, Justice, Institutions and Outcomes a autorilor Simon Birnbaum, Tommy Ferrarini, Kenneth Nelson and Joakim Palme.

Prin diversitatea cercetărilor prezentate şi numărul mare de specialişti implicaţi, considerăm că acest număr a reuşit să abordeze probleme actuale, evoluţii recente, provocări şi răspunsuri vitale pentru educaţia, cercetarea şi practica asistenţei sociale contemporane.