Cautare
 
 
Meniu rapid
 
Noutati
Echipa redacţională urează un călduros Bun venit doamnei profesor Lena Dominelli si domnului profesor Malcolm Payne, două personalităţi recunoscute la nivel internaţional în domeniul asistenţei sociale, care au acceptat ca începând cu nr. 1/2010 să facă parte din Advisory Board al Revistei de Asistenţă Socială.
detalii
Indexare
Revista este indexata in ProQuest,EBSCO, Social Work Abstracts, CEEOL,Index Copernicus,SCIPIO,GESIS,IBSS si ERIH+

Revista este acreditata B+ de catre CNCSIS

Home > Arhiva > 2021 > Numar: 1 > Editorial - Cercetări actuale privind implicațiile sociale ale pandemiei provocate de coronavirusul SARS-CoV-2

 Editorial - Cercetări actuale privind implicațiile sociale ale pandemiei provocate de coronavirusul SARS-CoV-2

    by:
  • Cosmin Goian (West University of Timisoara, Faculty of Sociology and Psychology, No. 4th V. Pârvan Boulevard, Timişoara, România, E-mail: cosmin.goian@e-uvt.ro)
  • Loredana-Marcela Trancă ( West University of Timisoara, Faculty of Sociology and Psychology, No. 4th V. Pârvan Boulevard, Timişoara, România, E-mail: loredana.tranca@e-uvt.ro)

Numărul 1 din 2021 al Revistei de Asistenţă Socială şi-a propus să publice articole originale, cu privire la transformările domeniului în contextul pandemiei Covid-19. Pandemia provocată de SARS-CoV-2, virusul care cauzează boala COVID – 19, este un subiect de interes general la nivel global. Acest virus a schimbat modul de viaţă cotidian al populaţiei, modul de desfăşurare a activităţilor din instituţii publice şi private, precum şi procesul de intervenţie a asistenţilor sociali, având efecte atât destabilizatoare, cât şi mobilizatoare pe mai multe paliere. Prin acest număr al revistei ne propunem o înţelegere mai clară a consecinţelor psihosociale şi politice cauzate de virusul SARS-CoV-2. Actualitatea temei a atras un număr mare de cercetători, având ca rezultat acceptarea finală pentru tipar a 19 articole realizate în calitate de unic autor sau în echipe de lucru. Sumarul este variat, prezentând cercetări realizate, în special, în spaţiul românesc, dar, de asemenea, au fost publicate şi 3 rezultate ale unor cercetări din Africa de Sud, Marea Britanie şi Italia.

Astfel, Misheck Dube a prezentat o cercetare privind perspectivele asistenţei sociale şi statutul femeii în Africa de Sud şi un articol despre plasamentul familial în aceeaşi ţară, în contextul pandemiei Covid-19. Doctorul în Sociologie Remus Runcan a publicat un articol despre asistenţa socială şi distanţarea socială, iar Simona Alexa şi Loreni Baciu despre accesul la educaţie al copiilor cu oportunităţi reduse, descriind experienţa unor organizaţii neguvernamentale din România.

O echipă condusă de universitarul braşovean Claudiu Coman, prezintă o cercetare cu privire la fenomenul fake news şi comunicarea pe platformele online în contextul restricţiilor pandemice.

Profesorul Stephen Cutler, alături de Corina Ilinca şi Loredana Ivan au fost acceptaţi spre publicare cu un articol despre dizabilităţile vizuale, auditive şi cognitive la persoane vârstnice.

Doamna Patricia Runcan a publicat o cercetare despre implicaţiile şi limitările sociale ale pandemiei de coronavirus Sars-Cov-2, iar autoarele Alina Maria Breaz şi Henrietta Torkos au fost acceptate cu un articol despre consecinţele educaţionale ale alcoolismului în rândul vârstnicilor, în circumstanţele generate de Covid-19.
Un articol despre legătura dintre calitatea vieţii, fericire şi acceptare parentală în contextul pandemiei este scris de autoarele Beatrice Sarkadi şi Mona Vintilă.
De asemenea, o cercetare condusă de psiholoaga Adelina Ştefănuţ, cu tematica gen şi diferenţe de vârstă cu privire la depresie, anxietate şi stres în contextul Covid-19 prezintă interes prin realizarea unui studiu transversal complex.

Sociologii Laurenţiu Gabriel Ţîru şi Cristina Opran au fost acceptaţi cu publicarea unui articol cu privire la epuizarea profesională a angajaţilor în contextul pandemiei Covid-19.

Numărul continuă cu o cercetare pe tematica singurătăţii şi a izolării sociale a vârstnicilor din Drobeta-Turnu-Severin realizată de echipa Vulcănescu Marinela, Luiza Vlaicu, Dănuţ Bălăuţă şi Gabriela Jivanov.

Psihologul Otilia Tudorel, împreună cu medicul Venera Bucur au fost acceptate cu publicarea unui articol despre factorii demografici în relaţie cu anxietatea generată de Covid-19.

O temă cu privire la provocările pentru asistenţii sociali din centrele rezidenţiale din vestul ţării a fost publicată de doamna Loredana Trancă, iar o cercetare cu privire la transformarea provocărilor în oportunităţi în formarea practică online a viitorilor asistenţi sociali descrie elemente de actualitate în educaţia universitară din domeniu şi este realizată de echipa formată din Loreni Baciu şi Loredana Trancă.

Sociologul şi criminologul Luca Vincenti a publicat cercetări privind provocările comunicării în masă în contextul Covid-19, cu unele implicaţii pentru asistenţa socială.
De asemenea, a fost acceptată spre publicare şi o temă realizată de doctoranda Mihaela Rada cu privire la abuzul copilului în familie, în contextul pandemiei, cu rezultate din perspectivă psihologică şi asistenţială.

Acest număr al Revistei de Asistenţă Socială se încheie cu lucrarea publicată de psiholoagele Ileana Costea şi Andreea Fiţ pe subiectul percepţiilor sociale, distanţării fizice, depresiei şi anxietatăţii în România, în contextul pandemiei Covid-19.

Considerăm că diversitatea şi actualitatea articolelor acceptate spre publicare oferă rezultate utile cercetătorilor şi practicienilor din domeniul asistenţei sociale şi pot crea bazele dezvoltării unor noi publicaţii în condiţiile în care această criză sanitară se prelungeşte pe parcursul întregului an 2021.