Cautare
 
 
Meniu rapid
 
Noutati
Echipa redacţională urează un călduros Bun venit doamnei profesor Lena Dominelli si domnului profesor Malcolm Payne, două personalităţi recunoscute la nivel internaţional în domeniul asistenţei sociale, care au acceptat ca începând cu nr. 1/2010 să facă parte din Advisory Board al Revistei de Asistenţă Socială.
detalii
Indexare
Revista este indexata in ProQuest,EBSCO, Social Work Abstracts, CEEOL,Index Copernicus,SCIPIO,GESIS,IBSS si ERIH+

Revista este acreditata B+ de catre CNCSIS

Home > Arhiva > 2011 > Numar: 2 > Book review: Vest şi Est. Cultura violenţei şi emoţiile sociale; Octavian Rujoiu şi Valentina Rujoiu, Bucureşti: Editura ASE, 2010, 300 p.

 Book review: Vest şi Est. Cultura violenţei şi emoţiile sociale; Octavian Rujoiu şi Valentina Rujoiu, Bucureşti: Editura ASE, 2010, 300 p. [West and East. Culture of Violence and Social Emotions]

    by:
  • Georgiana Virginia Bonea (University of Bucharest, Faculty of Sociology and Social Work, 9 Schitu Magureanu Street, sector 1, Bucharest, Romania, E-mail: georgiana_bonea@yahoo.com)

Lucrarea Vest şi Est. Cultura violenţei şi emoţiile sociale analizează normele, valorile şi pattern-urile caracteristice anumitor tipuri de societăţi în contextul relaţiilor dintre sexe. Aceste relaţii sunt privite din două mari perspective ce “pendulează între spaţiul public şi cel privat”, alcătuind un tablou complet al “culturii violenţei” în toate aspectele ei. De remarcat faptul că literatura de specialitate abordează insistent situaţia femeii, victimă a violenţei domestice, fapt ce contribuie la îmbunătăţirea strategiilor de consiliere, terapie şi mediere dintre partenerii de viaţă. Volumul este important prin faptul că vine în completarea acestei vaste perspective, analizând din punct de vedere tradiţional şi modern aspecte considerate încă tabu-uri sociale, completând o problematică vastă precum: violul marital, inegalitatea de gen, crima săvârşită în numele onoarei, dar şi abuzul asupra bărbatului. Bibliografia utilizată în acest volum este una extrem de bogată şi include lucrări ale autorilor români, dar mai ales analizele şi cercetările recente ale unor autori de renume internaţional din domeniile mai sus amintite.