Cautare
 
 
Meniu rapid
 
Noutati
Echipa redacţională urează un călduros Bun venit doamnei profesor Lena Dominelli si domnului profesor Malcolm Payne, două personalităţi recunoscute la nivel internaţional în domeniul asistenţei sociale, care au acceptat ca începând cu nr. 1/2010 să facă parte din Advisory Board al Revistei de Asistenţă Socială.
detalii
Indexare
Revista este indexata in ProQuest,EBSCO, Social Work Abstracts, CEEOL,Index Copernicus,SCIPIO,GESIS,IBSS si ERIH+

Revista este acreditata B+ de catre CNCSIS

Home > Arhiva > 2011 > Numar: 3 > Book review: Teoria modernă a asistenţei sociale [The Modern Theory of Social Work] Malcolm Payne, Iaşi : Editura Polirom, 2011, 340 p

 Book review: Teoria modernă a asistenţei sociale [The Modern Theory of Social Work] Malcolm Payne, Iaşi : Editura Polirom, 2011, 340 p

    by:
  • Valentina Rujoiu (University of Bucharest, Faculty of Sociology and Social Work, 9 Schitu Măgureanu Street, Bucharest, Romania, phone: 0040 213140326, E-mail: valentinarujoiu@yahoo.com)

Domeniul asistenţei sociale, atât cel academic, cât şi cel practic, acţional se confruntă în prezent cu o serie de probleme care işi răsfrâng efectele în plan economic, politic şi social. Am putea spune că acestă constatare se poate aplica tuturor domeniilor vieţii publice şi private deoarece este.....”criză”. Nimeni nu contestă perioada dificilă pe care întreaga economie mondială o traversează. Generată de acţiunile uneori necalculate ale decidenţilor sau din cauza incapacităţii de a gestiona eficient anumite conflicte şi, de ce nu “interese”, rezultată poate în contextul utilizării iresponsabile a resurselor de orice fel, amplificată în mod cert de ultimile dezastre (cutremure, inundaţii, incendii datorate secetei, explozii nucleare etc.) deja desueta criză a devenit, metaforic vorbind, un cunoscut „amic” al fiecăruia dintre noi indiferent de statusul pe care îl avem sau de posibilităţile financiare. Nu întâmplător tot mai multe persoane aparţinâmd tuturor categoriilor sociale apelează la suportul social formal reprezentat de serviciile de asistenţă socială, serviciile medicale, servicii educaţionale (necesare “abdatării” profesionale). Traversăm o perioadă care ne solicită, şi pe unii dintre noi chiar ne transformă în „alchimişti”, pentru a identifica sau adapta acele resorturi, resurse, infrastructuri în vederea funcţionării sociale optime. S-a format astfel un cadru social dihotomic, cu puternice influenţe în ceea ce numim liberul arbitru care guvernează fiecare fiinţă umană. Putem alege: fie ne activăm, adaptăm, înnoim şi aplicăm la maximum toate informaţiile de care dispunem având ca axă centrală valorile şi etica socială, fie ne “pierdem” autoanulându-ne demnitatea umană şi devenind doar existenţialişti.