Cautare
 
 
Meniu rapid
 
Noutati
Echipa redacţională urează un călduros Bun venit doamnei profesor Lena Dominelli si domnului profesor Malcolm Payne, două personalităţi recunoscute la nivel internaţional în domeniul asistenţei sociale, care au acceptat ca începând cu nr. 1/2010 să facă parte din Advisory Board al Revistei de Asistenţă Socială.
detalii
Indexare
Revista este indexata in ProQuest,EBSCO, Social Work Abstracts, CEEOL,Index Copernicus,SCIPIO,GESIS,IBSS si ERIH+

Revista este acreditata B+ de catre CNCSIS

Home > Redacţia > Valentina Rujoiu

Valentina Rujoiu

Valentina Rujoiu - licenţiată în asistenţă socială, lector universitar doctor la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială din cadrul Universităţii din Bucureşti. Titularul cursurilor Violenţa în releţia de cuplu. Abordare interculturală; Tehnici de intervenţie în situaţiile de criză; Metode şi tehnici de asistenţă socială la nivel individual; Metode şi tehnici de asistenţă socială la nivel de grup şi comunitate; Politici de incluziune socială. Coautor de cărţi, autor şi coautor de studii şi articole de specialitate publicate în reviste şi edituri de prestigiu. Este implicată în programe de cercetare ştiinţifică centrate pe asigurarea calităţii serviciilor sociale şi dezvoltarea profesională a asistenţilor sociali în contextul implementării unui sistem de supervizare. Formator în cadrul proiectului Phare 2001 “Construcţia Instituţională a Serviciilor Sociale în Romania”. Dintre lucrările publicate amintim: Vest şi Est. Cultura violenţei şi emoţiile sociale (coautor, 2010, Editura ASE, Bucureşti); Impactul politicilor sociale în contextul societăţii româneşti (în volumul România Socială. Drumul Schimbării şi al Integrării Europene, 2005, Editura Eikon, Cluj-Napoca, coord. P. Iluţ, L. Nistor şi T. Rotariu); Faţa şi expresiile faciale (coautor - în volumul Comunicarea nonverbală în spaţiul public, 2004, Editura Tritonic, Bucureşti, coord. S. Chelcea).