Cautare
 
 
Meniu rapid
 
Noutati
Echipa redacţională urează un călduros Bun venit doamnei profesor Lena Dominelli si domnului profesor Malcolm Payne, două personalităţi recunoscute la nivel internaţional în domeniul asistenţei sociale, care au acceptat ca începând cu nr. 1/2010 să facă parte din Advisory Board al Revistei de Asistenţă Socială.
detalii
Indexare
Revista este indexata in ProQuest,EBSCO, Social Work Abstracts, CEEOL,Index Copernicus,SCIPIO,GESIS,IBSS si ERIH+

Revista este acreditata B+ de catre CNCSIS

Home > Arhiva > 2018 > Numar: 2 > Recenzie: Asistenţa Socială. Compendiu de istorie, teorie şi practică

 Recenzie: Asistenţa Socială. Compendiu de istorie, teorie şi practică [Social Work. Compendium of history, theory and practice]

    by:
  • Gabriela Alina Anghel (Valahia University of Târgovişte, E-mail: anghelalina2002@yahoo.com)

Doru Buzducea, Asistenţa Socială. Compendiu de istorie, teorie şi practică, 2017,
Iaşi: Polirom, p. 232

Cartea Asistenţa Socială. Compendiu de istorie, teorie şi practică a apărut în anul 2017, la Editura Polirom, în cadrul seriei ,,Collegium. Asistenţă Socială”. Lucrarea aparţine profesorului universitar bucureştean Doru Buzducea, personalitate marcantă în domeniul asistenţei sociale, care, a publicat numeroase cărţi, studii, rapoarte de cercetare şi articole pe diferite teme: grupuri de risc, globalizare, psihologia pierderii,economie socială, la edituri prestigioase din România şi din străinătate. După cum ne precizează autorul, lucrarea este o construcţie editorială de tip manual universitar, dedicat în mod special studenţilor, în care asistenţa socială este analizată din mai multe perspective: istorică, sistemică şi procesuală. Expunerea sintetică, specifică construcţiilor de tip compendiu, transformă această publicaţie într-o veritabilă resursă ştiinţifică care ghidează cititorul spre înţelegerea obiectului şi problematicii asistenţei sociale. În această lucrare, aserţiunea profesorului Buzducea este de tip comprehensiv, autorul reuşind, să descrie, cu acurateţe, relaţia dintre instituţia asistenţei sociale şi rolul acesteia în societate, semnificaţia şi sensul asistenţei sociale pentru diferite categorii de grupuri sau persoane vulnerabile, pentru actanţii din domeniul politicilor sociale. Afirmarea importanţei domeniului, pentru societatea postmodernă, se justifică în contextul unor demersuri acţionale guvernate de respectarea valorilor umane.