Cautare
 
 
Meniu rapid
 
Noutati
Echipa redacţională urează un călduros Bun venit doamnei profesor Lena Dominelli si domnului profesor Malcolm Payne, două personalităţi recunoscute la nivel internaţional în domeniul asistenţei sociale, care au acceptat ca începând cu nr. 1/2010 să facă parte din Advisory Board al Revistei de Asistenţă Socială.
detalii
Indexare
Revista este indexata in ProQuest,EBSCO, Social Work Abstracts, CEEOL,Index Copernicus,SCIPIO,GESIS,IBSS si ERIH+

Revista este acreditata B+ de catre CNCSIS

Home > Arhiva > 2011 > Numar: 4 > Rolul cercetării calitative în asistenţa socială

 Rolul cercetării calitative în asistenţa socială [The Qualitative Research Role in Social Work]

    by:
  • Florentina Scârneci (Transilvania University, Braşov, B-dul Eroilor, no. 29, Phone: 0268477965 int. 111, E-mail: fscarneci@unitbv.ro )

The article presents the importance of doing social research in social work field. There are enumerated types of research (insisting more on qualitative research) that can be performed (for example case studies, narrative research, ethnographic research etc.) as well as types of information that can be obtained by producing new knowledge in the social work field. There are presented the need of research and the situations in witch it is indispensable. The pleading for research in social work is crowded with examples of objectives and results of some researches performed by becoming social workers.

Keywords: social research, types of social research