Cautare
 
 
Meniu rapid
 
Noutati
Echipa redacţională urează un călduros Bun venit doamnei profesor Lena Dominelli si domnului profesor Malcolm Payne, două personalităţi recunoscute la nivel internaţional în domeniul asistenţei sociale, care au acceptat ca începând cu nr. 1/2010 să facă parte din Advisory Board al Revistei de Asistenţă Socială.
detalii
Indexare
Revista este indexata in ProQuest,EBSCO, Social Work Abstracts, CEEOL,Index Copernicus,SCIPIO,GESIS,IBSS si ERIH+

Revista este acreditata B+ de catre CNCSIS

Home > Arhiva > 2017 > Numar: 3 > Renaşterea unei profesii sau despre cum este să fii asistent social în România

 Renaşterea unei profesii sau despre cum este să fii asistent social în România [Rebirth of a Profession or what is Like to be a Social Worker in Romania]

    by:
  • Sergiu Raiu (Babeş-Bolyai University Cluj-Napoca, Faculty of Sociology and Social Work, 128 21 Decembrie 1989 Blvd., 400604 Cluj-Napoca, E-mail: raiu.sergiu@yahoo.com)

Renaşterea unei profesii sau despre cum este să fii asistent social în România (Lazăr F.; Dégi C. L; Iovu M. B., Bucureşti: Tritonic, 126 p) prezintă într-un limbaj accesibil publicului rezultatele primei cercetări reprezentative la nivel naţional privind opiniile, percepţiile şi atitudinile asistenţilor sociali din România asupra practicării profesiei de asistent social. Alături de informaţiile descriptive, cartea cuprinde o mulţime de grafice şi tabele cu date despre punctele forte ale profesioniştilor din domeniul asistenţei sociale, dar subliniază şi o serie de dificultăţi inerente profesiei. Aceasta trage un semnal de alarmă arătând că 1 din 4 asistenţi sociali intenţionează să părăsească domeniul (99), dar expune şi o speranţă prin faptul că asistenţii sociali care încă activează în domeniu îşi doresc ca această profesie să fie mai mult valorizată şi recunoscută, iar dacă guvernanţii acestei ţări ar lua în seamă recomandările autorilor de la finalul cărţii, s-ar putea schimba situaţia din sistemul românesc de asistenţă socială. Oferind o perspectivă cantitativă (27-83) şi calitativă (84-91) asupra comunităţii profesionale a asistenţilor sociali, universitarii Florin Lazăr de la Universitatea din Bucureşti, Dégi László Csaba şi Mihai Bogdan Iovu de la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj, prezintă rezultatele unui studiu sociologic asupra unui număr de 1057 de asistenţi sociali care sugerează pe de o parte, satisfacţia şi încrederea în propria evoluţie în domeniu, iar pe de altă parte, arată şi poziţia critică sau chiar resemnată a unor asistenţi sociali din România.