Cautare
 
 
Meniu rapid
 
Noutati
Echipa redacţională urează un călduros Bun venit doamnei profesor Lena Dominelli si domnului profesor Malcolm Payne, două personalităţi recunoscute la nivel internaţional în domeniul asistenţei sociale, care au acceptat ca începând cu nr. 1/2010 să facă parte din Advisory Board al Revistei de Asistenţă Socială.
detalii
Indexare
Revista este indexata in ProQuest,EBSCO, Social Work Abstracts, CEEOL,Index Copernicus,SCIPIO,GESIS,IBSS si ERIH+

Revista este acreditata B+ de catre CNCSIS

Home > Redacţia > Raluca Zanca

Raluca Zanca

Raluca Zanca - licenţiat în asistenţă socială, lector universitar doctor la Catedra de Comunicare şi Asistenţă Socială din cadrul Facultăţii de Drept şi Sociologie a Universităţii Transilvania din Braşov. Titularul cursurilor Fundamentele asistenţei sociale, Consiliere în asistenţă socială, Tehnici de intervenţie în asistenţa socială, Asistenţa familiei şi copilului. Redactor asociat al Revistei de Asistenţă Socială. Membru în Consiliul Ştiinţific al Institutului Naţional de Asistenţă Socială. Autor şi coautor de cărţi, articole şi studii pe teme legate de asistarea familiei şi copilului, funcţionarea familiei rome şi managementul serviciilor socio-medicale. Membru în echipa unor proiecte de cercetare vizând diferite segmente cu risc social ridicat. Dintre cărţile publicate amintim: Ghidul asistentului maternal profesionist (coord., 2007), Asistenţa familiei şi copilului. Metode şi tehnici de intervenţie (2008), Modele nataliste ale populaţiei roma (2008), Ciclul şi dinamica vieţii familiale în comunităţile rome (2009).