Cautare
 
 
Meniu rapid
 
Noutati
Echipa redacţională urează un călduros Bun venit doamnei profesor Lena Dominelli si domnului profesor Malcolm Payne, două personalităţi recunoscute la nivel internaţional în domeniul asistenţei sociale, care au acceptat ca începând cu nr. 1/2010 să facă parte din Advisory Board al Revistei de Asistenţă Socială.
detalii
Indexare
Revista este indexata in ProQuest,EBSCO, Social Work Abstracts, CEEOL,Index Copernicus,SCIPIO,GESIS,IBSS si ERIH+

Revista este acreditata B+ de catre CNCSIS

Home > Arhiva > 2005 > Numar: 1 - 2

Articole de: Valentina Rujoiu

Nr. 4 / 2022 - Editorial: Rolul suportului social formal şi gestionarea situaţiilor de criză şi vulnerabilitate
Viaţa fiecărui om este un proces de rezolvare a problemelor cu care se confruntă. În funcţie de experienţele la care persoanele au fost expuse, pe parcursul procesului de socializare, aceste pro...
Nr. 4 / 2022 - Editorial: The Role of Formal Social Support and the Management of Crisis and Vulnerability Situations
Every man’s life is a process of solving the problems he faces. Depending on the experiences that people have been exposed to during the socialization process, these problems can be perceived and un...
Nr. 1 / 2014 - The Medical Approach on Intimate Partner Sexual Abuse: Romanian Physicians’ Perspective. A Qualitative Analysis
This paper presents an analysis of seven in-depth interviews conducted with Romanian healthcare practitioners (six physicians specializing in obstetrics - gynecology and one general practitioner) who ...
Nr. 4 / 2014 - Editorial: Social Work, Vector for Change and Social Development
Social work has a leading role in the community in terms of determining change to occur and thus, on one hand it creates the premises for solving the social problems and, the premises for development,...
Nr. 3 / 2013 - Human-Animal Bond: Loss and Grief. A Review of the Literature
This article is a review of the main research and studies on human-animal bond (in particular, on pets) and is focused on three levels: 1) the importance of companionship, 2) pet loss and grief, and 3...
Nr. 4 / 2012 - The Culture of Violence or Cultivated Violence?
The evolution of society in terms of cultural, political, technological and scientific perspectives causes crystallization and sedimentation of certain circumstances responsible for the emergence of a...
Nr. 4 / 2012 - Editorial: Cultura violenţei sau violenţa cultivată?
Evoluţia societăţii din perspectivă culturală, politică, tehnologică şi stiinţifică determină cristalizarea şi sedimentarea unor circumstanţe responsabile de apariţia unei dihotomii care...
Nr. 3 / 2011 - Book review: Teoria modernă a asistenţei sociale [The Modern Theory of Social Work] Malcolm Payne, Iaşi : Editura Polirom, 2011, 340 p
Domeniul asistenţei sociale, atât cel academic, cât şi cel practic, acţional se confruntă în prezent cu o serie de probleme care işi răsfrâng efectele în plan economic, politic şi social. ...
Nr. 2 / 2011 - Editorial: Asistenţa socială: ştiinţă, intervenţie, schimbare
11 martie 2011. O zi pe care nu o vom uita şi care a zguduit, la propriu şi la figurat, întreaga planetă. O zi care pentru români a avut, din anumite puncte de vedere, aceeaşi însemnătate ca f...
Nr. 4 / 2011 - Book review: Stresul psihosocial şi boala cardiacă. Analize şi intervenţii Elena Iulia Mardare, Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti, 2010
Lucrarea tratează un subiect actual, ancorat în realitatea socială dominată de un flagel din ce în ce mai greu de prevenit, controlat şi eliminat: stresul. Menţionăm însă faptul că implica...
Nr. 2 / 2011 - Editorial: Social Work: Science, Action, Change
March 11th , 2011. A day that we will not forget that rocked, literally and figuratively, the entire planet. A day that for the Romanian people had, in some respects, the same meaning of the fatidic M...
Nr. 3 / 2010 - Book review: Doina Ştefana Săucan, Aurora Liiceanu şi Mihai Ioan Micle, 2010, Încălcarea legii ca stil de viaţă.Vulnerabilitatea adolescenţilor la criminalitate, Bucureşti: Editura Academiei Române
Semnalăm apariţia unei lucrări deosebit de utilă atât studenţilor de la facultăţile de profil (asistenţă socială, psihologie, sociologie, drept) cât şi specialiştilor şi practicienilor ...
Nr. 1 - 2 / 2005 - Domestic Violence. Intercultural Approach
The domestic violence is unanimously considered to be “integral part” of the society which cannot be understood or interpreted but through the context in which it occurs: values, beliefs of the ...


Inapoi