Cautare
 
 
Meniu rapid
 
Noutati
Echipa redacţională urează un călduros Bun venit doamnei profesor Lena Dominelli si domnului profesor Malcolm Payne, două personalităţi recunoscute la nivel internaţional în domeniul asistenţei sociale, care au acceptat ca începând cu nr. 1/2010 să facă parte din Advisory Board al Revistei de Asistenţă Socială.
detalii
Indexare
Revista este indexata in ProQuest,EBSCO, Social Work Abstracts, CEEOL,Index Copernicus,SCIPIO,GESIS,IBSS si ERIH+

Revista este acreditata B+ de catre CNCSIS

Home > Redacţia > Mircea Alexiu

Mircea Alexiu

Conferenţiar universitar doctor, şef al Catedrei de Asistenţă Socială din cadrul Facultăţii de Sociologie şi Psihologie, Universitatea de Vest din Timişoara.

Este titularul disciplinelor Bazele asistenţei sociale, Teorii şi metode în asistenţă socială, Asistenţa socială a grupurilor şi comunităţilor, Metode de cercetare în asistenţa socială. Este implicat în activităţi de cercetare internaţională privind problematica romilor (proiect WORKALO) şi în domeniul excluziunii/incluziunii sociale prin educaţie (INCLUD-ED-proiect FP6). Colaborează în calitate de expert cu o serie de organisme naţionale de prestigiu: ARACIS, CNCSIS, UNICEF, Ministerul Justiţiei, ş.a. Membru fondator al Asociatiei Scolilor de Asistenta Sociala din Romania si al Societatii Sociologilor din Romania. A publicat o serie de articole şi cărţi pe teme de asistenţă socială printre care: Asistenţa socială în Marea Britanie şi România (cu Clive Sellick, 2000), Părinţi care îşi abandonează copiii (2001), Managementul agenţiei de asistenţă socială (2002), Strada între fascinaţie şi virtute (cu Sorin Cace şi alţii, 2003), Tratatul de asistenţă socială (coord. George Neamţu, Polirom, 2003), Teorii şi practici ale intervenţiei în asistenţă socială (2008), Calitatea vieţii persoanelor cu dizabilităţi (2009).