Cautare
 
 
Meniu rapid
 
Noutati
Echipa redacţională urează un călduros Bun venit doamnei profesor Lena Dominelli si domnului profesor Malcolm Payne, două personalităţi recunoscute la nivel internaţional în domeniul asistenţei sociale, care au acceptat ca începând cu nr. 1/2010 să facă parte din Advisory Board al Revistei de Asistenţă Socială.
detalii
Indexare
Revista este indexata in ProQuest,EBSCO, Social Work Abstracts, CEEOL,Index Copernicus,SCIPIO,GESIS,IBSS si ERIH+

Revista este acreditata B+ de catre CNCSIS

Home > Redacţia > Florin Lazăr

Florin Lazăr

Florin Lazăr - licenţiat în asistenţă socială, asistent universitar doctor la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea din Bucureşti. Predă cursuri de introducere în politici sociale, sistemul de asistenţă socială din România, cercetarea socială a grupurilor de risc şi asistenţa socială a grupurilor cu risc epidemiologic ridicat. În perioada 2000-2010 a lucrat ca asistent social şi coordonator de programe în domeniul HIV/SIDA în cadrul Fundaţiei Romanian Children’s Appeal. Este autor sau coautor de studii, cercetări, articole şi prezentări la conferinţe internaţionale pe teme legate de HIV/SIDA, politici sociale, asistenţă socială, protecţia copilului şi dezvoltare socială. A mai publicat: Aspecte privind dezvoltarea, populaţia şi sănătatea reproducerii la nivel naţional şi studii de caz. România (coautor, 2003), Informare şi sensibilizare în problematica HIV/SIDA: ghid pentru serviciile de asistenţă socială (coautor, 2006, 2007), Riscuri la tineri. Studiu de caz: adolescenţii cu HIV/SIDA din România (coord. Doru Buzducea, 2007), O monografie a fenomenului HIV/SIDA in Romania (împreună cu Doru Buzducea, 2008), Riscuri şi inechităţi sociale în România (coord. Marian Preda, Polirom, 2009), Introducere în politici sociale comparate. Analiza sistemelor de asistenţă socială (autor, 2010), Researching the Edge: Young Injecting Drug Users and Female Sex Workers (coautor, 2010).