Cautare
 
 
Meniu rapid
 
Noutati
Echipa redacţională urează un călduros Bun venit doamnei profesor Lena Dominelli si domnului profesor Malcolm Payne, două personalităţi recunoscute la nivel internaţional în domeniul asistenţei sociale, care au acceptat ca începând cu nr. 1/2010 să facă parte din Advisory Board al Revistei de Asistenţă Socială.
detalii
Indexare
Revista este indexata in ProQuest,EBSCO, Social Work Abstracts, CEEOL,Index Copernicus,SCIPIO,GESIS,IBSS si ERIH+

Revista este acreditata B+ de catre CNCSIS

Home > Arhiva > 2013 > Numar: 4 > Editorial

 Editorial

    by:
  • Teodor Mircea Alexiu (West University of Timisoara, Faculty of Sociology and Psychology, 300223 Timişoara, 4 bd. V. Pârvan, Tel, Fax: (+40)256 59 23 20, E-mail: tmalexiu@socio.uvt.ro)

Grupurile vulnerabile constituie astăzi subiectul predilect al intervenţiei asistenţilor sociali. Dar nu numai al lor căci grupurile vulnerabile reprezintă şi un important subiect al politicilor sociale din ţările dezvoltate care promovează egalitatea de şanse. Astfel, apartenenţa la astfel de grupuri nu mai implică în societatea modernă o automată excludere şi marginalizare socială ci, mai degrabă o poziţie privilegiată, datorită eforturilor deosebite şi a resurselor implicate pentru integrarea lor.

Problema iniţială a acestui număr al revistei a fost însă situaţia dificilă a acestor grupuri vulnerabile în perspectiva controlului social exercitat de către şi în favoarea unei majorităţi „normale” dominatoare, oprimantă şi răuvoitoare (credeam noi) faţă de nevoile speciale ale celor aflaţi în situaţie de excluziune socială.
Articolele reunite mai jos arată însă că societatea, în general, şi asistenţii sociali în special, au nu doar o atitudine binevoitoare faţă de marginali, dar îşi concentrază eforturile şi resursele pentru a oferi soluţii cât mai fezabile în direcţia coerenţei şi funcţionalităţii sociale inclusive.
De data aceasta grupurile vulnerabile identificate de autori au fost:

  • Romii în articolele scrise de Alexiu T.M. şi Constantinescu M. şi Constantinescu C.;
  • Copiii, fie în situaţie de plasament (Bîrneanu A.), fie elevi care folosesc arme de foc la şcoală (Haan P., Mays L.) sau elevi care îşi încep viaţa sexuală (Faludi C. et all.);
  • Tinerii (Baciu L.) şi persoanele cu risc de şomaj (Panzaru C.);
  • Persoane cu dizabilităţi psihosociale (Sumskine E.) sau copii cu dizabilităţi fizice (Adeboye T.);
  • Femei consumatoare de droguri condamnate la închisoare (Tomiţă M.).
    Desigur că articolele prezentate în acest număr nu epuizează şi nu rezolvă provocarea din tematica propusă de editori, dar noi considerăm totuşi că ele se constituie într-un eşantion reprezentativ pentru tendinţele actuale ale domeniului şi, mai ales, că reprezintă o interesantă sursă de informaţii şi un prilej de reflecţie pentru cititorii revistei.