Cautare
 
 
Meniu rapid
 
Noutati
Echipa redacţională urează un călduros Bun venit doamnei profesor Lena Dominelli si domnului profesor Malcolm Payne, două personalităţi recunoscute la nivel internaţional în domeniul asistenţei sociale, care au acceptat ca începând cu nr. 1/2010 să facă parte din Advisory Board al Revistei de Asistenţă Socială.
detalii
Indexare
Revista este indexata in ProQuest,EBSCO, Social Work Abstracts, CEEOL,Index Copernicus,SCIPIO,GESISsi IBSS.

Revista este acreditata B+ de catre CNCSIS

Home > Arhiva > 2009 > Numar: 3 - 4 > Editorial

 Editorial

    by:
  • The Editorial Board


Dragi cititori,

Anul 2009 marchează pentru Revista de Asistenţă Socială, editată de Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială din cadrul Universităţii din Bucureşti în colaborare cu editura Polirom, cel de-al VIII-lea an de existenţă. Ca un fapt inedit, anul 2009 marchează şi 80 de ani de la înfiinţarea unei reviste similare, intitulată Asistenţa Socială sau Buletinul Şcoalei Superioare de Asistenţă Socială “Principesa Ileana”, care a apărut în perioada 1929-1936. Primele numere ale acestei reviste sunt disponibile la Biblioteca Academiei Române. Apariţia revistei era bianuală, în paginile ei găsind de regulă planul de învăţământ al Şcolii, suporturi de curs, studii de caz, prezentarea unor centre de asistenţă socială şi recenzii ale unor cărţi de specialitate.

Începând cu acest număr, Revista de Asistenţă Socială vă întâmpină cu un nou concept, un nou format şi o nouă echipă editorială formată din conf.dr. Doru Buzducea, asistent social şi prodecan al Facultăţii, Valentina Rujoiu, Anamaria Szabo, Theodora Ene, Cristina Tudor şi Florin Lazăr, în marea lor majoritate asistenţi sociali şi cadre universitare în cadrul aceleiaşi Facultăţi. Echipa este întregită de redactori asociaţi, cadre universitare în cadrul facultăţilor de profil din ţară.

În ceea ce priveşte noul concept al Revistei de Asistenţă Socială, ne pregătim să intrăm într-o etapă adaptată cerinţelor internaţionale în privinţa publicaţiilor de specialitate. Astfel, pentru a reflecta preocuparea pentru creşterea calităţii, dar şi a vizibilităţii internaţionale a acesteia, noul Advisory Board include profesori de renume din Europa şi Statele Unite ale Americii. De asemenea, în Advisory Board au fost incluşi reprezentanţi de marcă din fiecare centru universitar cu facultăţi de asistenţă socială din ţară. Pentru a fi utili şi practicienilor, avem un parteneriat cu Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România care sprijină cu abonament la revistă asistenţii sociali, membri în această organizaţie profesională reprezentativă la nivel naţional.

Volumul de faţă, care include numerele 3 şi 4 pe anul 2009, este dedicat asistenţei sociale a grupurilor vulnerabile. Astfel, deschidem seria studiilor dedicate problemelor şi programelor sociale moderne cu Problematica socială generată de munca fără forme legale semnat de Eugen Blaga de la Universitatea din Bucureşti, cunoscut pentru preocupările constante în domeniul politicilor şi programelor destinate forţei de muncă, împreună cu Liana-Roxana Moştenescu din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. În aceeaşi categorie de problematică socială, am inclus un articol intitulat Direcţii ale educaţiei adulţilor în fenomenul Murani-Pişchia elaborat de către Corneliu Dragomir în urma derulării unei cercetări în zona respectivă. Continuăm cu studiul Putting children first in Wales: The evaluation of Extending Entitlement care aparţine unor cercetători cunoscuţi la nivel european, Kevin Haines şi Stephen Case, urmat de studiul la fel de interesant Fenomenul “singur acasă” la nivelul comunei Valea Danului din judeţul Argeş al Simonei-Florina Marica.

În aceeaşi zonă a grupurilor vulnerabile, includem în volum studii şi cercetări axate pe probleme sociale considerate deja clasice. Calitatea vieţii persoanelor cu dizabilităţi este semnat de Teodor Mircea Alexiu, şeful catedrei de asistenţă socială de la Universitatea de Vest din Timişoara, studiu bazat pe o cercetare internaţională în care autorul a fost implicat în calitate de coordonator. În acelaşi registru, am inclus şi Persoanele vârstnice-perspectivă psihosocială elaborat de Daniela Niţă, studentă a facultăţii noastre la masterul Grupuri de Risc şi Servicii Sociale de Suport. Un alt grup social aflat la risc de excludere şi marginalizare socială este dat de o anumită parte a populaţiei de etnie romă, iar studiul Excluziunea de la locuire a populaţiei de romi semnat de Adrian Dan continuă dezbaterile în domeniul politicilor de locuire, domeniu consacrat de autor la nivel naţional.

Complementar grupurilor vulnerabile amintite, întâlnim în spaţiul public numeroase alte grupuri sociale expuse la multiple riscuri sociale, ca persoanele fără adăpost, persoanele cu HIV/SIDA, femeile care practică sexul comercial, consumatori de drog, victime ale traficului de fiinţe umane etc. Acestea sunt vulnerabile prin lipsa sprijinului familial şi comunitar, prin lipsa serviciilor sociale de sprijin, prin slaba implicare a autorităţilor locale în susţinerea sistemului de asistenţă socială. În contextul intensificării la nivel internaţional a studiilor şi cercetărilor în domeniul grupurilor de risc ridicat, am inclus şi noi astfel de articole şi cercetări. Cercetarea Application of Respondent Driven Sampling to collect baseline data on injecting drug users (IDUs) for HIV risk reduction interventions in Bucharest, Romania realizată de un grup de experţi (Alina Bocai - director de program, Cătălina Iliuţă, Marian Ursan şi Mihai Corciova) din cadrul Biroului Naţiunilor Unite pentru Drog şi Criminalitate aduce un element de noutate pentru teoreticieni şi practicieni deopotrivă. Tot aici, am inclus articolul Sexul comercial în România. O problemă socială care are nevoie de soluţii sociale semnat de Eduard Petrescu, director al UNAIDS România. Secţiunea cuprinde alte două studii complementare Traficul de fiinţe umane. Precizări conceptuale elaborat de Alina Anghel de la Universitatea Valahia din Târgovişte şi Victimile traficului de fiinţe umane scris de Monica Alexandru, cadru universitar al facultăţii noastre. Volumul include şi articolul Femeia victimă a violenţei domestice în România al autoarei Bonea Virginia Georgiana.

Urmează două studii axate pe problematica delincvenţei: Climatul familial şi definiţiile valorice elaborate de minorul delincvent în actul infracţional al Oxanei Andrei Sargarovski şi Despre suferinţele probaţiunii semnat de Ioan Durnescu, editorul European Journal of Probation, studiu ce aduce în discuţie o paradigmă clasică în domeniu - paradigma desistării.

Încheiem cu Elemente de drept roman în documente privind protecţia drepturilor omului. Partea întâi semnat de Claudia Oprea Popa, cadru universitar al facultăţii, articol ce face parte dintr-o serie dedicată aspectelor legislative în asistenţa socială.

In final, cititorilor le sunt prezentate trei lucrări de specialitate care au fost publicate în ultimele şase luni, precum şi ultimele apariţii în legislaţia de specialitate.

În ceea ce priveşte numerele viitoarele, au fost lansate invitaţii către membrii colegiului editorial pentru a coordona câte o tematică de asistenţă socială pe fiecare număr în parte. Astfel, nr. 1/2010 este coordonat de colegul nostru Florin Lazăr, având o tematică centrată pe dezvoltarea profesiei de asistent social. Editorul coordonator al nr. 2/2010 este doamna prof.dr. Maria Roth, şefa catedrei de asistenţă socială din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, cu o tematică axată pe asistenţa socială clinică.