Cautare
 
 
Meniu rapid
 
Noutati
Echipa redacţională urează un călduros Bun venit doamnei profesor Lena Dominelli si domnului profesor Malcolm Payne, două personalităţi recunoscute la nivel internaţional în domeniul asistenţei sociale, care au acceptat ca începând cu nr. 1/2010 să facă parte din Advisory Board al Revistei de Asistenţă Socială.
detalii
Indexare
Revista este indexata in ProQuest,EBSCO, Social Work Abstracts, CEEOL,Index Copernicus,SCIPIO,GESIS,IBSS si ERIH+

Revista este acreditata B+ de catre CNCSIS

Home > Redacţia > Cristina Baciu

Cristina Baciu

Absolventă a Facultăţii de Istorie şi Filosofie, Secţia Asistenţă Socială, Universitatea Babeş-Bolyai, din 1994 cadru didactic al Universităţii Babeş-Bolyai, în prezent conferenţiar al Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială, doctor în psihologie, autor a numeroase articole, autor şi coautor de volume/cărţi de specialitate, a dobândit experienţă ca referent în colaborare cu reviste româneşti (de ex. Revista de Asistenţă Socială, Bucureşti) şi cu reviste din străinătate (de ex. Journal of Medicine and Medical Sciences www.interesjournals.org/JMMS, Journal of Neuroscience and Behavioural Health (JNBH) www.academicjournals.org/JNBH, Educational Research www.interesjournals.org/ER, Journal of Physical Education and Sport Managementwww.academicjournals.org/JPESM).
Stagii de specializare în Chicago, SUA, Merseburgh, Germania, Zwolle, Olanda.
 
Publicatii si proiecte de cercetare
                                                 
Teza de doctorat
Particularităţi ale stresului la şomeri”, coordonator Prof. Univ. Dr. Horia D. Pitariu, domeniul Psihologia muncii şi organizaţională
 
Cărţi
ed. Barbovski, M., Diaconescu, M, Baciu, C. (2009). „Beneficii şi riscuri ale utilizării internetului în rândul copiilor şi adolescenţilor - repere pentru elaborarea unui ghid de siguranţă pe internet şi de prevenire a victimizării online”, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, ISBN 978-973-610-806-8
Baciu, C. (2008).  „Modele de intervenţie în comunitate”, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, ISBN 978-973-610-721-4
Baciu, C. (2007).”Particularităţi ale stresului la şomeri” , Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, ISBN 978-973-610-590-6
Szekszardi, J.,  Roth, M., Baciu, C., Tulics, H. (2004) „Intervenţia în criză”, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, ISBN: 973-610-328-5
Poledna, S., Roth, M., Baciu, C. (2004) “Medierea conflictelor”, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, ISBN: 973-610-327-7
Gal, D., Kurko-Fabian, A., Baciu, C. (2004) „Formarea deprinderilor de comunicare creativă”, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, ISBN 973-610-329-3
Szekszardi, J.,  Roth, M., Baciu, C., Tulics, H. (2004) “Crisis Intervention”, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, ISBN: 973-610-328-5
Poledna, S., Roth, M., Baciu, C. (2004) “Conflicts mediation”, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, ISBN: 973-610-7
Gal, D., Kurko-Fabian, A., Baciu, C. (2004) „Training of creative communication skills”, 2004, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, ISBN 973-610-329-3
 
Capitole în cărţi
Baciu, C. (2008) Munca de asistenta sociala in cadrul comunitatilor, În coord. M. Roth, Modele şi recomandări pentru proiecte de intervenţie. Caiet de practică pentru studenţi asistenţi sociali, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, ISBN 978-973-610-786-3, 167 pag., pp. 87-100
Baciu, C., Baciu, C. (2003) Bariere ale comunicarii – procesul de luare a deciziilor, În coord. V. Chis, C. Stan, M Bocoş, Omagiu profesorului Miron Ionescu. Studii şi reflecţii despre educaţie, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj, ISBN 973-610-218-1, pp. 253-260
Roth-Szamoskozi, M., Baciu, C. (2000). “Ina,  fetiţa abuzată de părinţii adoptivi”, în coord. Smaranda Popa “Abuzul şi neglijarea copilului. Studii de caz”, UNICEF şi FICE, Bucuresti, 2000, ISBN 973-85319-1-8, p.73-76
Roth-Szamoskozi, M., Baciu, C. (2000). “Monica şi bunicul vitreg pervers”, în coord. Smaranda Popa “Abuzul şi neglijarea copilului. Studii de caz”, UNICEF şi FICE, Bucuresti, 2000, ISBN 973-85319-1-8, p. 69-72
Baciu C. (1998). Dinamica personalului in cadrul organizatiilor nonguvernamentale,  în Mureşan Cornelia şi Gal Denizia, Ghidul social al judeţului Cluj - Dinamica serviciilor sociale din sectorul neguvernamental, Ed. Gloria, Cluj, ISBN 973-9203-33-7, p. 67-78 
 
Manuale
M. Roth, C. Baciu (2009). Violenţa în şcoală şi societate – intervenţie şi prevenţie, UBB, Master Consiliere şcolară, IDD
Baciu C. (2008) Metode de asistenţă socială: dezvoltare comunitară, UBB, IDD
M. Roth, C. Baciu, M. Diaconescu (2007). Adopţie şi plasament familial,  UBB, IDD
M. Roth-Szamoskozi, C. Baciu, Antal Imola (2006). Asistenţa socială şi protecţia drepturilor copilului, UBB, IDD Pedagogie
Baciu C. (2006; 2008; 2010) Asistenţa socială a şomerilor, UBB, IDD
Baciu C. (2005) Învăţarea în serviciul comunităţii, UBB, IDD Pedagogie
Baciu C. (2003; 2007) Metode de asistenţă socială: grup şi comunitate II., UBB, IDD
Baciu C., Moise Florin (1997) Metode de lucru cu grupurile. Caiet de seminar, UBB
Gal D, Baciu, C., Baican, E, Moisa, F., Poledna, S., Roth-Sz., M. (1997). Lucrări practice şi metode în asistenta socială, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
M Gal D, Baciu, C., Baican, E, Moisa, F., Poledna, S., Roth-Sz., M. (1996). Caiet de practica pentru anul III si IV, UBB
 
Articole/studii de specialitate cotate I.S.I.:
Baciu, C.,  Fabian, A., Domokos, D.(2009).  Sense of Local and Academic Community of Nowadays Students,  in Bulletin of UASVM, Horticulture, 66(2):794-799, Print ISSN 1843-5254, Electronic ISSN 1843-5394, in Thomson Reuters Master Journal List www.science.thomsonreuters.com, Zoological Record, EBSCO www.ebscohost.com
Fabian, A., Baciu, C.,  Domokos, D.(2009).  Juvenile Delinquency -Research and Contemporary Theories, in Bulletin of UASVM, Horticulture, 66(2):934, Print ISSN 1843-5254, Electronic ISSN 1843-5394, in Thomson Reuters Master Journal List, Zoological Record, www.science.thomsonreuters.com EBSCO www.ebscohost.com
 
Articole/studii indexate în baze de date internaţionale
Baciu, C., Rusu, D. (2009). Social capital and sense of community as core elements of community psychology  evaluation. Case study, în Annals of University of Oradea. Psychology, Oradea, în Central and Eastern Online Library  (CEEOL) www.ceeol.com
Baciu, C. (2008). Mental health and unemployment in nowadays Romania, Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Sociologia, 2: 139-152, în Central and Eastern Online Library  (CEEOL) www.ceeol.com şi International Bibliography of Social Sciences (IBSS), www.lse.ac.uk/collections/IBSS
Baciu, C. (2008). Stress predictors for the employment and unemployment in pre-accesion Romania, Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Sociologia, 1: 19-40, în Central and Eastern Online Library  (CEEOL) www.ceeol.com şi International Bibliography of Social Sciences (IBSS), www.lse.ac.uk/collections/IBSS
Baciu C. (2003). Şomajul ca sursă de stres în viaţa cotidiană, 2003, Studia Universitatis Sociologia, Anul XLVIII, vol.1-2, p. 133-149, în Central and Eastern Online Library  (CEEOL) www.ceeol.com şi International Bibliography of Social Sciences (IBSS), www.lse.ac.uk/collections/IBSS
Roth M., Baciu, C. (2010). Promovarea sănătăţii mentale prin asistenţa socială clinică, Revista de Asistenţă Socială, 2: , ISSN 1583-0608, în Central and Eastern Online Library (CEEOL) www.ceeol.com, EBSCO www.ebscohost.com, ProQuest
Roth M., Baciu, C. (2010). Promoting Mental Health through Clinical Social Work, Revista de Asistenţă Socială, 2: ISSN 1583-0608, în Central and Eastern Online Library  (CEEOL) www.ceeol.com, EBSCO www.ebscohost.com, ProQuest
 
Articole/studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute
Baciu, C. (2009). Dimensiuni ale apartenenţei studenţilor la comunitatea locală şi academică, Conferinţa internaţională „Tradiţii, valori şi perspective în ştiinţele educaţiei”. Secţiunea Pedagogie şi didactică universitară. Ediţia a-IV-a, 22-23 mai, Cluj, 5 pg. (articol acceptat spre publicare)
Baciu, C., Iovu, M., B. (2008). The Social Capital of Young Internet Users, In Teenagers` Action and Interactions Online in Central and Eastern Europe. Potentials and Empowerment, Risks and Victimization, Presa Universitara Clujeana, Cluj-Napoca, ISBN 978-973-610-807-5, p.29-40, http://freewebs.com/fibersoc
Baciu, C. (2008). Dezvoltarea sociala locala din perspectiva asistentei sociale, Sesiunea Anuala de comunicari stiintifice cu participare internationala “Mentoratul intre profesie si arta”, Ed. Univ. din Oradea, ISSN 1224-6239 p. 19-28
Baciu, C. (2007). Corelate ale stresului la someri si angajati, Sectiunea Psihologia Educatiei, Conferinta Stiintifica Internationala, Perspective ale educatiei sociale si emotionale, Editura Universitatii din Oradea, ISSN 1224-6239, p.42-53, http://www.biblios.ro/index.php?Editura=52, http://www.uoradea.ro/romanian/article
Baciu, C., Ursa, E. (2001). Modelul centrarii pe sarcina in practica asistentei sociale”, în Coposescu, S. (coord.) „Models of Education in Social Work”,  Conferinţa internaţională Tempus „Modele de Educaţie în Asistenţa Socială”, 23-25 martie, Editura Universităţii „Transilvania”, Braşov, ISBN 973-8124-73-5, p. 187-192
Baciu, C., Ursa, E. (2001). Munca cu grupurile ca metoda in asistenta sociala, ”, în Coposescu, S. (coord.) „Models of Education in Social Work”,  Conferinţa internaţională Tempus „Modele de Educaţie în Asistenţa Socială”, 23-25 martie, Editura Universităţii „Transilvania”, Braşov, 2001 ISBN 973-8124-73-5, p. 175-186
 
Articole/studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale
Baciu, C. (2007). Modalitati de ajustare la stresul pierderii locului de munca, in vol. “Studii si cercetari din domeniul stintelor socio-umane”, Ed. Argonaut, Cluj- Napoca, ISBN 978-973-109-049-8, p.24-36
Baciu, C. (2007). Resurse individuale in contextul stresului la someri”, in vol. “Studii si cercetari din domeniul stintelor socio-umane, Ed. Argonaut, Cluj- Napoca, ISBN 978-973-109-049-8, p.15-23
Baciu, C. (2007). Modele de practica in comunitate. In Anuarul Universitatii Petre Andrei din Iasi, Stiinte Socioumane, Seria noua, Tomunl II, Editura Institutul European Iasi, p. 581-595
Baciu, C. (2005). Asistenta sociala la nivelul comunitatii, Conferinta Anuala a Asociatiei Romane de Sociologie si a Asociatiei Romane de Promovare a Asistentei Sociale in vol. Romania Sociala Drumul schimbarii si al integrarii europene, Ed. Eikon, p.17-28
Baciu, C. (2002). Reacţii emoţionale la stresul pierderii locului de muncă,  în Annales Universitatis Apulensis, seria Asistenţă Socială, Imprimeria Univ. “1 Decembrie”Alba Iulia, Categ. CNCSIS C, ISSN 1582-554X,  pp. 33-41
Baciu, C. (2001). Munca cu grupurile in asistenta sociala. Stadiile dezvoltarii grupului. Procesul de luare a deciziilor, vol. Annales Universitatis Apulensis. Seria Asistenta Sociala, Imprimeria Univ. “1 Decembrie” Alba-Iulia, Categ. CNCSIS C, ISSN 1582-554X, p.42-49
Baciu, C.  (2001). Aspecte particulare ale stresului la someri, vol. Annales Universitatis Apulensis. Seria Asistenta Sociala, Imprimeria Univ. “1 Decembrie”, Alba-Iulia, Categ. CNCSIS C, ISSN 1582-554X, p. 49-55
Baciu, C. (2000). Modele ale raspunsului la stresul pierderii locului de munca, in vol. “Starea societatii romanesti dupa 10 ani de tranzitie”, Ed. Expert, Bucuresti, ISBN 973-8177-09-7, p. 474-481
Baciu, C. (1999) Variabile individuale implicate in studiul stresului ocupational, 1999, in vol. “Studii si cercetari din domeniul stintelor socio-umane”, Ed. Argonaut, Cluj- Napoca, ISBN 973-9350-30-5, p. 83-92
Baciu, C. (1998). Rolul supervizarii in asistenta sociala, in “Analele Universitatii din Oradea”, Sectiunea Psihologie-Pedagogie-Metodica, Tom II, ISSN 1224-6239, p.237-241
Baciu, C. (1998). Câteva aspecte ale stresului ocupaţional la asistenţii sociali, în vol. “Studii şi cercetări din domeniul ştiintelor socio-umane”, Ed. Argonaut, Cluj- Napoca, ISBN 973-97728-7-0, p. 16-19
 
 
 Proiecte de cercetare-dezvoltare pe bază de contract/grant, naţionale şi internaţionale
Proiecte naţionale

Proiectul Investeşte în oameni finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, (2007 – 2013), Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă” Contract POSDRU/7/2.1/S/1. Coordonator: Conf. Univ. Dr. Cristina Ciumaş, proiect în curs de derulare. Valoare proiect 18.360.000 RON (membru).
Proiect CNCSIS de cercetare Facilitarea educatiei incluzive prin validarea programului de dezvoltare cogniva si comportamentala a elevilor cu C.E.S. (2007-2009), coordonator lector dr. Kiss Szidonia, Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei, Universitatea Babes-Bolyai, proiect în curs de derulare. Valoare finantare: 200.000 RON (membru).
Proiect CNCSIS de cercetare Riscuri si efecte ale utilizarii internetului in randul copiilor si adolescentilor. Perspectiva evolutiei spre societatea bazata pe cunoastere (Knowledge Society), (2007-2008). Coordonator: prof. Dr. Maria Roth, Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala. Studiul propune o inventariere a tipurilor de utilizari, gratificatii si efecte generate de utilizarea internetului in Romania, cu accente particularizate si detalieri pentru categoriile copiilor si adolescentilor, din ce in ce mai puternic reprezentate in randul utilizatorilor de internet, si care prezinta in mod cert probleme si riscuri specifice. O atentie sporita a fost acordata perspectivei de gen in contextul utilizarii internetului. Demersurile de cercetare concertare de tip cantitativ si calitativ, vizeaza constructia unor tipologii si tipare de manifestari asociate internetului (dar nu cantonate exclusiv in spatiul virtual), dar si o componenta de preventie a fenomenului de victimizare online, prin semnalarea unor posibile efecte negative. Contributia mea la acest proiect a fost fructificata in cadrul articolelor si studiilor publicate: studiul The social capital of young Internet users, Cristina Baciu, Mihai-Bogdan Iovu (Vi3); Cristina Baciu, si articolul Identity revealing processes of young internet users, Mihai-Bogdan Iovu, Cristina Baciu (Vi1); co-editor al volumului Beneficii şi riscuri ale utilizării internetului în rândul copiilor şi adolescenţilor - repere pentru elaborarea unui ghid de siguranţă pe internet şi de prevenire a victimizării online (C1) în cadrul căruia apare şi Cristina Baciu şi Mihai-Bogdan Iovu Internetul ca factor de influenţă asupra capitalului social al tinerilor . Valoare 169.000 RON (membru).
Proiect CNCSIS (2003-2006). „Impactul transformărilor politice, sociale, economice, culturale şi ideaţionale asupra schimbărilor de comportament demografic legat de familie. România în perspectivă comparativă”, Coordonator proiect: conf. Dr. Cornelia Mureşan. În cadrul proiectului am publicat articolul Şomajul ca sursă de stres în viaţa cotidiană, 2003, Studia Universitatis Sociologia, Anul XLVIII, vol.1-2, p. 133-149 (D1) şi Asistenta sociala la nivelul comunitatii, în vol. Romania Socială Drumul schimbării şi al integrării europene(Vn 4) Valoare finantare: 285.000 RON (membru).
 
Proiecte internaţionale
Proiect pilot internaţional Community Care Approach: A Strategy for Social Inclusion, (2006 – 2008), Leonardo da Vinci pilot, Albert Lorincz Eniko / membru echipa, Baciu Ana Cristina / membru echipa, Berszan Lidia / membru echipa, Rebeleanu Adina/membru echipa, Rusu Dan Octavian / membru echipa, Antal Imola/ membru. Echipa de proiect are in componenta 10 parteneri europeni din 8 tari (Ungaria, Belgia, Bulgaria, Germania, Spania, Lituania, România şi Suedia). Partenerii din proiect: Facultatea de Sociologie/Universitatea Debrecen; Ungaria/partener, Katholieke Hogeschool/Katholieke Hogeschool; Belgia/ partener, “EURO-TRAINING/“EURO-TRAINING; Bulgaria/partener, Katholische Fachhochschule/Catholic University of Applied Sciences Northrhine-Westphalia; Germania/ partener , Public University of Navarra/Universidad Pública de Navarra; Spania/ partener, Széchenyi István Egyetem/SZÉCHENYI ISTVÁN University Gyor; Ungaria/ partener, Városi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat/Family Aid and Child Welfare Services of Hajdúhadház; Ungaria/ partener , Vilnius University Faculty of Philosophy/Vilnius University Faculty of Philosophy; Lituania/ partener, Solna City (SC)/Solna City (SC); Suedia/ partener, lector dr. Szabo Bela (coord. proiect), Valoare finantare: 31.245 EURO (membru).
Proiectul internaţional de cercetare: “Community vocational training action programme”, faza a II-a, (2000-2006), proiect pilot  “Establishing an European Centre for the Integration on Institutionalzed Children” (Programul Leonardo da Vinci); finaţare – Comisia Europeană; coordonator local la nivelul UBB: prof.dr. Maria Roth. Proiectul a fost finalizat cu elaborarea 6 volume in română şi engleză, ghiduri de lucru pentru profesioniştii din protecţia copilului şi un raport de cercetare privind nevoile de formare ale asistenţilor şi educatorilor din centrele de plasament. Sunt co-autor al volumelor Formarea deprinderilor de comunicare creativă, coordonator Maria Roth (în limba romana si in engleză, 126 pg, 130 pg.), Medierea conflictelor, coordonator Maria Roth (în limba română şi engleză, 94 pg., 94 pg.) şi Intervenţia în criză, coordonator Maria Roth (în limba română şi engleză, 123 pg., 125 pg.), Valoare finantare: 70.000 RON, (membru).