Cautare
 
 
Meniu rapid
 
Noutati
Echipa redacţională urează un călduros Bun venit doamnei profesor Lena Dominelli si domnului profesor Malcolm Payne, două personalităţi recunoscute la nivel internaţional în domeniul asistenţei sociale, care au acceptat ca începând cu nr. 1/2010 să facă parte din Advisory Board al Revistei de Asistenţă Socială.
detalii
Indexare
Revista este indexata in ProQuest,EBSCO, Social Work Abstracts, CEEOL,Index Copernicus,SCIPIO,GESIS,IBSS si ERIH+

Revista este acreditata B+ de catre CNCSIS

Home > Arhiva > 2018 > Numar: 2 > Recenzie: Cotidianul dincolo de umbre şi aparenţe

 Recenzie: Cotidianul dincolo de umbre şi aparenţe [Cotidianul dincolo de umbre şi aparenţe]

    by:
  • Nicoleta Afloroaei ("Alexandru Ioan Cuza” University of Iaşi, Faculty of Philosophy and Social-Political Sciences, Bulevardul Carol I no. 11, 700506, phone: 0232201055, E-mail: nafloroaei@gmail.com)

Cristina Gavriluţă, Negativul cotidianului, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2017, Iaşi, p. 253, ISBN 978-606-714-371-3

Negativul cotidianului este a cincea carte de autor a doamnei profesor, Cristina Gavriluţă. La fel ca şi celelalte cărţi, The Everyday Sacred (2013). Symbols, Rituals, Mythologies, Socioantropologia fenomenelor divinatorii (2008), Sacrul şi californizarea culturii (2008), Socioantropologia fenomenului religios (2003), actuala lucrare se înscrie pe orbita unui demers socioantropologic, în care autoarea tratează fenomene importante ale vieţii cotidiene sau teme care au fost mai puţin abordate de cercetători. Aşa cum autoarea mărturiseşte în introducere, cartea reprezintă o sinteză a preocupărilor profesionale de-a lungul carierei sale, plasate într-un cadru epistemologic şi metodologic în care promovează demersul calitativ şi hermeneutic.