Cautare
 
 
Meniu rapid
 
Noutati
Echipa redacţională urează un călduros Bun venit doamnei profesor Lena Dominelli si domnului profesor Malcolm Payne, două personalităţi recunoscute la nivel internaţional în domeniul asistenţei sociale, care au acceptat ca începând cu nr. 1/2010 să facă parte din Advisory Board al Revistei de Asistenţă Socială.
detalii
Indexare
Revista este indexata in ProQuest,EBSCO, Social Work Abstracts, CEEOL,Index Copernicus,SCIPIO,GESIS,IBSS si ERIH+

Revista este acreditata B+ de catre CNCSIS

Home > Arhiva > 2010 > Numar: 4 > Book review: Ştefan Cojocaru (2010). Evaluarea programelor de asistenţă socială. Iaşi: Editura Polirom, 262 p.

 Book review: Ştefan Cojocaru (2010). Evaluarea programelor de asistenţă socială. Iaşi: Editura Polirom, 262 p.

    by:
  • Georgiana Virginia Bonea (University of Bucharest, Faculty of Sociology and Social Work, 9 Schitu Magureanu Street, sector 1, Bucharest, Romania, E-mail: georgiana_bonea@yahoo.com)

Volumul “Evaluarea programelor de asistenţă socială” este conform autorului, Ştefan Cojocaru, conf. univ. dr., o “lucrare ce pledează în favoarea dezvoltării domeniului evaluării programelor şi serviciilor sociale din România”. Trebuie recunoscut faptul că în acest domeniu există un număr restrâns de astfel de lucrări, apărute în limba română. Serviciile sociale, medicale şi educaţionale din România au o calitate îndoielnică, ce lasă de dorit, iar statul, principalul finanţator al acestor servicii trebuie să monitorizeze alocarea fondurilor prin evaluări riguroase. Aceste evaluări contribuie fără echivoc la sporirea calităţii serviciilor, găsirea de soluţii eficiente în ce priveşte înfiinţarea de noi instituţii, rezolvarea de probleme, redistribuirea şi reducerea fondurilor, dezvoltarea politicilor publice specifice, precum şi adaptarea serviciilor la necesităţile beneficiarilor.