^Snippet(ejp);

Home > Arhiva > 2012 > Numar: 1 > Book Review: Aspecte psihosociale ale bolilor tumorale. Evaluare şi intervenţie

 Book Review: Aspecte psihosociale ale bolilor tumorale. Evaluare şi intervenţie [Book Review: Psychosocial aspects of cancer diseases. Assessment and intervention ]

    by:
  • Elena Iulia Mardare (University of Bucharest, Lecturer, PhD, Faculty of Sociology and Social Work, University of Bucharest, 9 Schitu Magureanu Street, sector 1, Bucharest, Romania, E-mail: eimardare@gmail.com)

Degi Csaba,
Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2011

Încep prin a mărturisi că înţelegerea şi ameliorarea problematicii psihosociale asociată îmbolnăvirii cronice (boala cardiacă, HIV/SIDA), aspecte extrem de importante în asistenţa socială clinică, au fost şi sunt preocupări ce m-au determinat şi mă provoacă să studiez distresul psihosocial ce însoţeşte, aproape întotdeauna, evoluţia bolilor cronice. Venise momentul ca, în domeniul literaturii de specialitate din România, să apară o lucrare care să se adreseze implicaţiilor psihosociale ale unei alte afecţiuni atât de răspândită, precum este cancerul. Acest lucru s-a întâmplat şi încerc satisfacţia adusă de oportunitatea de a recenza această carte