Cautare
 
 
Meniu rapid
 
Noutati
Echipa redacţională urează un călduros Bun venit doamnei profesor Lena Dominelli si domnului profesor Malcolm Payne, două personalităţi recunoscute la nivel internaţional în domeniul asistenţei sociale, care au acceptat ca începând cu nr. 1/2010 să facă parte din Advisory Board al Revistei de Asistenţă Socială.
detalii
Indexare
Revista este indexata in ProQuest,EBSCO, Social Work Abstracts, CEEOL,Index Copernicus,SCIPIO,GESIS,IBSS si ERIH+

Revista este acreditata B+ de catre CNCSIS

Home > Arhiva > 2011 > Numar: 1 > Book review: Florin Lazăr Introducere în politici sociale comparate. Analiza sistemelor de asistenţă socială Iaşi: Editura Polirom

 Book review: Florin Lazăr Introducere în politici sociale comparate. Analiza sistemelor de asistenţă socială Iaşi: Editura Polirom [Introduction to Comparative Social Policy. Analysis of Social Work Systems]

    by:
  • Doru Buzducea (Associate Professor and Vice-Dean, Faculty of Sociology and Social Work, University of Bucharest, 9 Schitu Magureanu Street, sector 1, Bucharest, Romania, Tel: 021-3153122/int.104, E-mail: dbuzducea@yahoo.com)

Autorul şi-a propus să prezinte politicile sociale din perspectivă comparativă şi a reuşit în mod magistral acest lucru. Lucrarea este bine structurată, analiza realizată demonstrează faptul că autorul este un foarte bun cunoscător al domeniului iar aspectele comparative ce revin ca un leit motiv în lucrare demonstrează faptul că autorul stăpâneşte atât metoda comparativă cât şi politicile sociale – domeniu mai mult decât familiar. Studiul de caz axat pe comparaţia sistemelor de asistenţă socială, prezentat la finalul tezei arată o “zbatere” a autorului între politicile sociale şi asistenţa socială, actul creator reuşind să armonizeze perfect cele două specializări şi preocupări academice.