Cautare
 
 
Meniu rapid
 
Noutati
Echipa redacţională urează un călduros Bun venit doamnei profesor Lena Dominelli si domnului profesor Malcolm Payne, două personalităţi recunoscute la nivel internaţional în domeniul asistenţei sociale, care au acceptat ca începând cu nr. 1/2010 să facă parte din Advisory Board al Revistei de Asistenţă Socială.
detalii
Indexare
Revista este indexata in ProQuest,EBSCO, Social Work Abstracts, CEEOL,Index Copernicus,SCIPIO,GESIS,IBSS si ERIH+

Revista este acreditata B+ de catre CNCSIS

Home > Redacţia > Anamaria Szabo

Anamaria Szabo

Anamaria Szabo (n. 1980) - asistent universitar doctor, membru al Catedrei de Asistenţă Socială şi Psihologie Socială, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea din Bucureşti. Licenţiată în Asistenţă Socială, diplomă de Master în Administrarea Comunitară a Justiţiei şi Doctor în Sociologie. Titularul cursurilor Asistenţa socială a persoanelor delincvente, Strategii de resocializare, Practici restaurative în justiţia penală şi al laboratorului Reflecţia problemelor sociale în film. Seminarii în cadrul disciplinelor Modele ale practicii şi tehnici de intervenţie în asistenţa socială, Metodologia cercetării în ştiinţele socio-umane, Metode şi tehnici în probaţiune, Sociologia devianţei. Redactor şef adjunct al Revistei de Asistenţă Socială. Coautor de cărţi şi autor de rapoarte de cercetare, studii şi articole de specialitate pe teme legate de sancţiuni şi măsuri comunitare, probaţiune, muncă în folosul comunităţii, practici restaurative, consum de droguri, violenţă domestică, minorităţi etnice. Coordonare de proiecte şi participare în echipe de cercetare cu finanţări CNCSIS, Phare şi Academia Română. Coautor al volumelor Asistenţa socială în context european (2002), Reprezentări şi reprezentativitate. Perspective asupra comunităţii roma (2005), Riscuri la Tineri. Studiu de caz: adolescenţii cu HIV/SIDA din România (2007), Plan de servicii comunitare în domeniul adicţiilor la nivelul Municipiului Bucureşti (2007) şi autorul volumului Perspective ale dezvoltării instituţiei probaţiunii în România. Raport de cercetare (2009). În pregătire volumul Practici restaurative în asistenţa socială.