Cautare
 
 
Meniu rapid
 
Noutati
Echipa redacţională urează un călduros Bun venit doamnei profesor Lena Dominelli si domnului profesor Malcolm Payne, două personalităţi recunoscute la nivel internaţional în domeniul asistenţei sociale, care au acceptat ca începând cu nr. 1/2010 să facă parte din Advisory Board al Revistei de Asistenţă Socială.
detalii
Indexare
Revista este indexata in ProQuest,EBSCO, Social Work Abstracts, CEEOL,Index Copernicus,SCIPIO,GESIS,IBSS si ERIH+

Revista este acreditata B+ de catre CNCSIS

Home > Redacţia > Ana Rădulescu

Ana Rădulescu

STUDII

 • Doctorat în Sociologie, Domeniul fundamental : Ştiinţe Sociale şi Politice Universitatea din Bucureşti (2000-2004), sub coordonarea domnului prof. univ. dr. Ioan Mihăilescu, Doctor în sociologie (25.02.2005).
 • Master în asistenţă socială şi spiritualitate: Misiunea socială a bisericii. Facultatea de Teologie, Universitatea din Bucureşti (1995 - 1996).
 • Licenţiat în Teologie - Asistenţa Socială, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Specializarea Asistenţă Socială, Universitatea din Bucureşti (1991 - 1995)
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ Activitate didactică Experienţă în cercetare şi învăţământ de la terminarea Facultăţii în 1995.
 • Conferenţiar universitar dr., Catedra de Asistenţă Socială şi Probaţiune, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea din Bucureşti (2008 - prezent)
 • Lector universitar titular la Catedra de Asistenţă Socială, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea din Bucureşti (2004 - 2008). Cursuri susţinute:
  • Structura sistemului de asistenţă socială (anul I şi anul III ID, 2004 - prezent)
  • Asistenţa socială a familiei şi copilului. Servicii comunitare (anul II ID, 2004 - prezent)
  • Reţeaua de asistenţă socială (laborator, anul I ID, 2006-2007)
  • Deontologie în asistenţa socială, (anul II, 2005- 2006)
  • Politici sociale de suport pentru familie şi copil (anul IV Teologie Asistenţă Socială, 2004 - prezent)
  • Politici pentru familie si copil (anul III ID, 2007 - prezent)
  • Managementul de caz în asistenţa socială (anul II, 2004 - prezent)
  • Violenţa domestică (anul II, 2004 - prezent)
  • Abuzul asupra copilului. Politici de suport a victimelor (anul II şi anul III, 2004 - prezent)
  • Parteneriat public-privat şi ONG-uri (anul III ID, 2007 - prezent)
  • Parteneriat public-privat şi ONG-uri (anul III, 2007 - prezent)
 • Asistent universitar asociat la Catedra de Asistenţă Socială, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea din Bucureşti (2000-2004):
  • Asistent universitar asociat la Catedra de Asistenţă Socială, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea din Bucureşti (2000-2004):
  • Structura sistemului de asistenţă socială (anul II)
  • Reţeaua de asistenţă socială (laborator anul I)
  • Practica de specialitate (anul II, III)
 • Asistent universitar titular la Catedra de Asistenţă Socială, Universitatea Valachia Târgovişte (1998- 2004). Am susţinut seminarii la disciplinele:
  • Deontologie în asistenţa socială (anul III)
  • Sistemul de asistenţă socială (anul II)
  • Politici sociale de suport pentru familie şi copil (anul IV)
  • Reţeaua de asistenţă socială (anul I)
  • Practică de specialitate (anul II)
 • Preparator universitar titular la Catedra de Asistenţă Socială, Universitatea Valachia Târgovişte (1995- 1998);
 • Îndrumător activităţi de practică în asistenţa socială: Reţea de asistenţă socială, Practică de specialitate (anul II, anul III), Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea din Bucureşti (2000 - 2007), Reţea de asistenţă socială (anul II, anul III), Catedra de Asistenţă Socială, Universitatea Valachia Târgovişte (1995-2004)
 • Îndrumător programul de învăţământ la distanţă în asistenţa socială, Catedra de Asistenţă Socială, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea din Bucureşti (2003 - prezent).
Experienţă didactică internaţională
 • Lector invitat la Universitatea de Ştiinţe Aplicate, Facultatea de Asistenţă Socială, (Fachhochule), Linz, Austria (2003-2004/semestrul II, 2004-2005/semestrul II, 2005-2006/semestrul II). Prelegeri susţinute:
  • Dinamica serviciilor şi profesiei de asistent social în Europa;
  • Dezvoltarea serviciilor şi profesiei de asistent social ţările din estul Europei;
  • Contribuţia parteneriatului public-privat la dezvoltarea asistenţei sociale;
  • Implicarea organizaţiilor guvernamentale şi nonguvernamentale în dezvoltarea serviciilor de asistenţă socială;
 • Lector invitat la Universitatea din Genova (Università degli Studi di Genova, Facoltà di Giurisprudenza), Italia (2004/ semestrul II). Prelegerea susţinută: Contribuţia serviciilor de asistenţă socială la dezvoltarea socială şi comunitară. Dinamica serviciilor şi profesiei de asistent social în Europa;
  • Dezvoltarea serviciilor şi profesiei de asistent social ţările din estul Europei;
  • Contribuţia parteneriatului public-privat la dezvoltarea asistenţei sociale;
  • Implicarea organizaţiilor guvernamentale şi nonguvernamentale în dezvoltarea serviciilor de asistenţă socială;
 • Lector invitat la Universitatea din Genova (Università degli Studi di Genova, Facoltà di Giurisprudenza), Italia (2004/ semestrul II). Prelegerea susţinută: Contribuţia serviciilor de asistenţă socială la dezvoltarea socială şi comunitară.

GRANTURI ACADEMICE DE CERCETARE/Membru în echipe de cercetare Din 2007 angajată prin cumul de funcţii pe postul de CS III la Centrul de Cercetare a Structurii şi Proceselor Sociale (poz. 19 a Statului de Funcţii) din cadrul Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea din Bucureşti.

 • 2006-2008 – Grant de cercetare de excelenţă CEEX: “Problematica violentei in familie si percepţia comunităţii fata de nevoia de asistare a victimelor; indicatori de eficienta ai intervenţiei serviciilor” – DIRECTOR PROIECT
 • 2003-2004 Grant de cercetare CERES – „Violenţa asupra tânărului şi copilului în familie şi societate” – MEMBRU ÎN ECHIPA DE CERCETARE
 • 2006 – „Eficienţa serviciilor şi măsurilor alternative privind dezinstituţionalizarea copilului”, Grant PHARE RO2002/000-586.01.01.02, Strengthening and Diversification of Child Welfare Services – COORDONATOR ECHIPA DE CERCETARE
 • 2003 – 2004 – „Elaborarea standardelor de practică în asistenţa socială”, grant USAID – MEMBRU ÎN ECHIPA DE CERCETARE
 • 2000 - „Copii cu risc crescut în România”, grant UNICEF – MEMBRU ÎN ECHIPA DE CERCETARE
 • 2004-2006 – „Social Work promoting Social Cohesion in Europe”, grant internaţional IFSW - COORDONATOR ECHIPA DE CERCETARE
Poziţii de consultant/ expert pentru organizaţii naţionale şi internaţionale
 • 2008 – “Dezvoltarea Agenţiei Naţionale a Calificărilor în România”, Fontys University of Applied Sciences, Olanda, Project Uniunea Europeană/Phare RO2005/017-553.04.02.02.02 – Expert profesii şi servicii sociale
 • 2007-2008 – „Elaborarea strategiei de Formare şi Dezvoltare Profesională în serviciile pentru protecţia drepturilor copilului, 2007-2013”, Agenţia Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse – Expert în servicii de asistenţă socială
 • 2007 – „ Ghid de intervenţie în cazurile de violenţă în familie”, Agenţia Naţională pentru Familie, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse – Expert în domeniul violenţei în familie;
 • 2004 – 2006 – „Social Services Institution Building Project”, Uniunea Europeană
  • PHARE/ Bernard Brunhes International/ Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse – EuropeAid/114101/D/SV/RO – TUTORE program şi Lector dr. în cadrul programului de învăţământ la distanţă pentru angajaţii Direcţiilor Judeţene de Muncă şi Protecţie Socială;
 • 2002-2006 – Federaţia Internaţională a Asistenţilor Sociali (IFSW), Secretar European, Expert în dezvoltare organizaţională şi parteneriate naţionale şi locale

PUBLICAŢII (Cărţi publicate şi capitole/studii în cărţi)

 • Ana Rădulescu, Violenţa asupra femeii, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2008, 246 p., ISBN: 978-973-737-470-7;
 • Ana Rădulescu, Vizibilitatea şi conştientizarea violenţei, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2008, 256 p., ISBN:978-973-737-471-4;
 • Ana Rădulescu, „Shaping the role and the public image of social workers inEurope” în „Social Work: Making a World of Difference, Nigel Hall (ed), Internaţional Federaţion of Social Workers, pp. 143-150, ISBN: 82-7422-537-6, Berne, Elveţia;
 • Ana Rădulescu, „Dezvoltarea profesiei şi a rolului asistentului social în România” în „Practici în asistenţa socială. România şi Germania”, Ana Muntean, Juliane Sagebiel, 2007.
ARTICOLE (Articole publicate în reviste de specialitate recunoscute sau în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale)
 • Ana Rădulescu, „Violenţa – un aspect „obişnuit” al vieţii de familie, dar cu efecte grave asupra copilului”, Revista Reţelei pentru Prevenirea Abuzului şi Neglijării, nr. 8 /2001
 • Rodica Gheţău, Ana Rădulescu, „Deontologia în asistenţa socială”, Revista de Asistenţă Socială, 1/2002
 • Ana Rădulescu, „Mediatorii sanitari. Rolul lor in dezvoltarea comunităţilor de romi”, Revista de asistenta sociala, nr. 4-5/2002
 • Ana Rădulescu, Lucian Polexe, „Parteneriatul dintre ONG-uri şi serviciile publice de protecţie a copilului”, Revista de asistenţă socială, nr. 2/2003
 • Ana Rădulescu, „Perspective ale Uniunii Europene în dezvoltarea domeniului de asistenţă socială, Revista de asistenta sociala, nr. 3-4/2003
 • Ana Rădulescu, „Managementul de caz în asistenţa socială”, Revista de asistenţă socială, nr. 6/2003
 • Ana Rădulescu, „Prevederile planurilor statelor membre ale Uniunii Europene privind combaterea sărăciei şi incluziunii sociale”, Revista de asistenţă socială, nr. 6/2003
 • David N. Jones, Ana Radulescu, “Building a European Base for social work”, Alice Salomon University of Applied Sciences (ASFH), Hochschulmagazin, 2004, pag. 17-24.
 • David N. Jones, Ana Radulescu, “is there a European Social Model? Building and promoting social work in Europe”, Internaţional Social Work, pp. 412-418, SAGE PUBLICATION, ISSN 0020-8728
 • Ana Rădulescu, „Violenta în familie, o problema de conştientizare socială”, Revista de asistenta sociala, nr. 1-2/2005
COMUNICĂRI LA SEMINARII NAŢIONALE/INTERNAŢIONALE
 • Ana Rădulescu, „Tranziţia spre o cultură a nonviolenţei în relaţiile familiale”, Conferinţa Internaţională « Copiii de azi sunt părinţii de mâine », Sibiu, mai 22-24, 2001
 • Ana Rădulescu, „Il Social Worker: La Dimensione Europea Della Professione”, 24-25 Mai, 2003
 • Ana Rădulescu, „Social cohesion: The impact of changing social system on the social work profession in Europe”, Word Conference 2006, Munich, Germania
Membru în comitetele ştiinţifice de organizare a conferinţelor internaţionale
 • 2006 (30 iulie – 3 august) – Conferinţa Mondială în Asistenţa Socială: „A World out of Balance: Working for a New Social Equilibrium”, Munhen, Germania – MEMBRU ÎN COMITETUL ŞTIINŢIFIC
 • 2007 (15-17 martie) – Conferinţa European în Asistenţa Socială: „Social Change and Social Professions”, Parma, Italia – MEMBRU ÎN COMITETUL ŞTIINŢIFIC
 • 2007 (29 iunie – 1 iulie), Conferinţa Balcanică în Asistenţa Socială, Sofia, Bulgaria – MEMBRU ÎN COMITETUL ŞTIINŢIFIC
AFILIERI PROFESIONALE
 • 1996 - Membrul al Asociaţiei Române pentru Promovarea Asistenţei Sociale (Bucureşti).
 • 2006 – membru al Comitetului Ştiinţific al Federaţiei Internaţionale a Asistenţilor Sociali (IFSW)