Cautare
 
 
Meniu rapid
 
Noutati
Echipa redacţională urează un călduros Bun venit doamnei profesor Lena Dominelli si domnului profesor Malcolm Payne, două personalităţi recunoscute la nivel internaţional în domeniul asistenţei sociale, care au acceptat ca începând cu nr. 1/2010 să facă parte din Advisory Board al Revistei de Asistenţă Socială.
detalii
Indexare
Revista este indexata in ProQuest,EBSCO, Social Work Abstracts, CEEOL,Index Copernicus,SCIPIO,GESIS,IBSS si ERIH+

Revista este acreditata B+ de catre CNCSIS

Home > Arhiva > 2010 > Numar: 4 > Book review: Ana Maria Preoteasa, Cercetarea politicilor sociale - Aspecte metodologice, 2009, Iaşi, Editura Lumen, 207p

 Book review: Ana Maria Preoteasa, Cercetarea politicilor sociale - Aspecte metodologice, 2009, Iaşi, Editura Lumen, 207p

    by:
  • Ramona Pavel (Faculty of Sociology and Social Work, University of Bucharest, 9 Schitu Măgureanu Street, sector 1, Bucharest, Romania, Tel: 0745206561, E-mail: pavelramona@gmail.com)

Lucrarea este structurată în şase capitole, primele patru fiind dedicate principalelor teorii şi abordari din domeniul cercetării sociologice a politicilor sociale, iar în ultimele două capitole, aspctele metodologice sunt ilustrate prin expunerea unei analize a realităţii ţării noastre în domeniul politicilor de ocupare a forţei de muncă. Autoarea, cercetător la Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii organizează în cele şase capitole ale lucrării, principalele teorii şi modele, de la design la evaluarea politicilor sociale, arătând care sunt mijloacele sociologice stiinţifice de cercetare relevante pentru acest domeniu.