Cautare
 
 
Meniu rapid
 
Noutati
Echipa redacţională urează un călduros Bun venit doamnei profesor Lena Dominelli si domnului profesor Malcolm Payne, două personalităţi recunoscute la nivel internaţional în domeniul asistenţei sociale, care au acceptat ca începând cu nr. 1/2010 să facă parte din Advisory Board al Revistei de Asistenţă Socială.
detalii
Indexare
Revista este indexata in ProQuest,EBSCO, Social Work Abstracts, CEEOL,Index Copernicus,SCIPIO,GESIS,IBSS si ERIH+

Revista este acreditata B+ de catre CNCSIS

Home > Despre revistă

Despre revistă

Revista de Asistenţă Socială se doreşte a fi un loc de întâlnire a ideilor, un mijloc de diseminare a cercetărilor, a bunelor practici, a experienţelor în domeniul asistenţei sociale dar şi a politicilor, servind drept instrument de schimbare socială. Sunt acceptate articole din toate domeniile asistenţei sociale atât în limba română, cât şi în limba engleză.Vor fi publicate articole inovative, cercetări, comentarii asupra politicilor, practicilor şi a implicaţiilor acestora pentru asistenţii sociali.

Adresându-se deopotrivă asistenţilor sociali practicieni, studenţilor, doctoranzilor, cadrelor didactice universitare, dar şi celor interesaţi de problematica socială, Revista de Asistenţă Socială doreşte să devină o sursă intelectuală importantă în vederea diseminării informaţiilor şi a definirii statusului profesiei.

Revista de Asistenţă Socială apare de patru ori pe an: Martie, Iunie, Septembrie şi Decembrie. Fiecare articol este supus unui proces de recenzare de către doi recenzori. Articolele sunt primite în redacţie pe tot timpul anului. Pentru numerele tematice anunţate, termenele limită de aplicare sunt următoarele:
Termene limităNumere
1 Decembrie Martie
1 Martie Iunie
1 Iunie Septembrie
1 Septembrie Decembrie

Revista este disponibilă în librăriile din reţeaua Editurii Polirom şi online prin intermediul bazei de date CEEOL – Central and Eastern European Online Library. De asemenea, puteţi citi în arhiva abstracturile articolelor care au apărut începând cu anul 2002.

ISSN: 1583-0608