Cautare
 
 
Meniu rapid
 
Noutati
Echipa redacţională urează un călduros Bun venit doamnei profesor Lena Dominelli si domnului profesor Malcolm Payne, două personalităţi recunoscute la nivel internaţional în domeniul asistenţei sociale, care au acceptat ca începând cu nr. 1/2010 să facă parte din Advisory Board al Revistei de Asistenţă Socială.
detalii
Indexare
Revista este indexata in ProQuest,EBSCO, Social Work Abstracts, CEEOL,Index Copernicus,SCIPIO,GESISsi IBSS.

Revista este acreditata B+ de catre CNCSIS

Home > Lista cuvinte cheie

Articles by keyword: recurrence


Mecanismul recurenţei cazurilor de maltratare a copilului în sistemul de protecţie socială din România
Oana Lăcrămioara Bădărău

Ethical Dilemmas in the Risk Assessment of Recurrent Child Maltreatment in the Family
Oana Lăcrămioara Bădărău